Zie Nieuws

Lancering topfit-programma tijdens Health Valley Event 2019

Tijdens de plenaire sessie op het Health Valley Event 2019 werd op 14 maart het TOPFIT-programma gelanceerd. Bijzonder is dat drie kennisregio’s - Nijmegen, Twente en Wageningen - binnen dit open platform samenwerken aan preventieve gezondheidszorg. TOPFIT wil burgers in staat stellen ziekte en ziektelast één stap voor te blijven. Prof. Albert van den Berg (UT) en dr. ir. Annemien Haveman (Wageningen University & Research): “Dit doen wij door nieuwe preventieve, gepersonaliseerde zorgtechnologie en voeding- en leefstijloplossingen te ontwikkelen.” 

“In de laatste jaren is er veel vooruitgang geboekt in de ontwikkeling van nieuwe behandelmethodes. Door slimme integratie van innovatieve technologieën en de kennis over voeding en gezondheid zijn we in staat de overgang van gezondheid naar ziekte voor te zijn en ook de ziektelast te verminderen. Zo willen we iemand dus minstens twee jaar langer gezonder te houden”, vertelt Van den Berg, hoogleraar sensorsystemen voor biomedische toepassingen aan de Universiteit Twente. “Rode draad daarin is een echt persoonlijke benadering van de patiënt en interventie in zijn of haar levensstijl.”

Open platform

De Universiteit Twente, Radboud Universiteit en Radboud Universitair Medisch Centrum en Wageningen University & Research zijn de founding fathers van het Oost-Nederlandse open-innovatieprogramma TOPFIT. Zij hebben bij de opstart van het programma financiële steun ontvangen van de provincies Overijssel en Gelderland. Binnen TOPFIT werken drie kennishubs samen, Twente op het gebied van Tech, Nijmegen op het gebied van Health en Wageningen op het gebied van Food. Het programma is daarmee een platform om gezamenlijk met zorgverleners, patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, bedrijven, kennisinstellingen en regionale overheden te komen tot grensverleggende innovaties in de preventieve gezondheidszorg.

Nanotechnologie

TOPFIT werkt zowel aan oplossingen voor preventie en vroege detectie van ziekte als aan gepersonaliseerde behandeling en zelf-management bij ziekte. Van den Berg geeft een voorbeeld. “Met nanotechnologie op een contactlens is te monitoren of iemand met overgewicht obesitas begint te ontwikkelen. Met een preventief en persoonlijke levensstijlverandering kun je dat moment uitstellen of misschien zelfs voorkomen. Zo is dus steeds in een eerder ziektestadium in te grijpen. Bijvoorbeeld met persoonlijke voedings- en beweegprogramma’s. En met nanotechnologie kun je de juiste medicatie en dosering vaststellen en toedienen.”

Aansluiting bij de samenleving: het Citizen Lab

In het TOPFIT Citizen Lab, dat mede mogelijk wordt gemaakt met steun van het Rijk via de regiodeal Twente, wordt gewerkt aan een netwerk van bestaande en nieuwe omgevingen en initiatieven waarin burgers en onderzoekers samen werken aan slimme oplossingen. Dit draagt bij aan meer gezonde levensjaren voor de bevolking. Hierbij wordt op een wetenschappelijk onderbouwde manier écht uitgegaan van de behoefte van de burger of patiënt in zijn of haar eigen omgeving. In het Citizen Lab wordt de burger in Oost Nederland opgezocht via bijvoorbeeld pop-up labs bij de huisarts, wijkvereniging of sportvereniging om zo iedereen te kunnen bereiken en bij te dragen aan een inclusieve samenleving.

Van universiteit naar praktijk

Haveman verwijst naar één van de drie TOPFIT-missieprogramma’s rond preventie en ziektelastverlaging: diabetes type 2. Sinds 1 januari zit de behandeling van overgewicht en obesitas door de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI) in het basispakket. Haveman: “SLIMMER, één van de GLI-programma’s, is ontwikkeld in de academische wereld en succesvol vertaald vanuit een klinische setting naar de praktijk van de huisarts, de fysiotherapie, de diëtist, de gemeente en andere partijen in het werkveld. Want daar moet het gebeuren. Daarmee zijn we er overigens nog niet. We staan nu voor de vraag hoe we mensen helpen nieuw gedrag ook op langere termijn vol te laten houden. Daarvoor gaan we nu binnen TOPFIT aan de slag.”

Voor meer informatie, zie  www.topfit.life. Klik hier voor het filmpje van TOPFIT.

drs. M.M.J. van Hillegersberg - Hofmans (Martine)
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)