Zie Nieuws

Universiteit Twente wordt rookvrij Gehele campusterrein per 30 maart 2020 rookvrij

De Universiteit Twente zet haar eerder uitgesproken ambitie voor het bieden van een gezonde leer- en werkomgeving kracht bij en is voornemens, na instemming van de URaad, toe te gaan naar een rookvrije campus eind maart 2020.

Rookvrije campus

De Universiteit Twente is betrokken bij de gezondheid van haar studenten en medewerkers en wil hen graag een gezonde leer- en werkomgeving bieden. Het College van Bestuur van de UT is daarom voornemens de gehele campus, exclusief het woongebied, per 30 maart 2020 rookvrij te maken. Deze maatregel past bij de toegenomen technisch-medische signatuur van de Universiteit en wordt ondersteund door de nieuwe Tabaks- en rookwarenwet (voorheen Tabakswet) die roken per 1-1-2020 niet meer toestaat op terreinen van onderwijsinstellingen en welke per 1-8-2020 gehandhaafd zal worden.

Stopprogramma’s

Een rookvrije campus heeft in grote mate gevolgen voor de op dit moment rokende student en medewerker. Om de transitie naar rookvrij zo goed mogelijk te laten verlopen zet de UT in op vroegtijdig informeren en het bieden van hulp- en begeleidingsprogramma’s voor medewerkers bij het stoppen met roken. Bestaande facilitaire voorzieningen zoals rookabri’s en doofpotten worden voor eind maart 2020 op het gehele campusterrein verwijderd en duidelijke borden en belijning worden geplaatst. Voor wat betreft de handhaving wordt uitgegaan van de bestaande gedragscode en huisregels die voldoende handvatten biedt voor studenten en medewerkers om elkaar op respectvolle manier aan te spreken op ongewenst gedrag.

Vanuit duurzame inzetbaarheid en onze groeiende technisch-medische signatuur willen we onze collega’s en studenten een gezonde leer- en werkomgeving bieden. We investeren in verschillende programma’s om rokers te helpen bij het stoppen met roken. Op die manier willen we concreet bijdragen aan een rookvrije generatie in 2040.Mirjam Bult, vicevoorzitter College van Bestuur

Partner alliantie Nederland Rookvrij

Door het rookvrij maken van het campusterrein ondersteunt de Universiteit Twente het doel van het Nationaal preventieakkoord (nov, 2018) waarin de regering inzet op een gezonder Nederland met als doel een rookvrije generatie in 2040, waar kinderen en jong volwassenen rookvrij opgroeien en niet meer verleid worden om te beginnen met roken. De UT wil samen op weg naar een rookvrije generatie en wordt partner van de Alliantie Nederland Rookvrij.

Op 24 april spreekt het College van Bestuur met de Universiteitsraad over dit voornemen. Nadat instemming van de URaad is verkregen, gaat de UT samen met rokers en niet-rokers verder verkennen wat aanvullend nodig is om de rookvrije campus succesvol te realiseren.

drs. B.G. Lankhaar (Bertyl)
Woordvoerder College van Bestuur