Zie Nieuws

Wateroverlast op de campus

Net als in de rest van Enschede is er vanavond veel wateroverlast op de campus van de Universiteit Twente geweest en zijn ook een aantal bomen omgewaaid.

Er hebben zich op de campus geen persoonlijke ongevallen voorgedaan. Een aantal gebouwen heeft echter last van wateroverlast; met name in Sportcentrum en de Universiteitsbibliotheek (UB). Deze gebouwen zullen morgen wel geopend zijn. In de UB zullen echter geen stilteplekken beschikbaar zijn.

Op dit moment brengen we de exacte omvang van de schade verder in kaart en nemen we waar nodig aanvullende maatregelen. Alle geplande activiteiten kunnen morgen doorgang vinden.