Nieuws

Marie Curie Beurs voor UT-project over welzijn en gezondheid van werknemers

De Marie Curie individuele beurs is een financiële bijdrage die door de Europese Commissie wordt toegekend aan postdoctorale wetenschappers, en biedt hen de mogelijkheid om twee jaar lang hun persoonlijke project te kunnen uitvoeren. Stéphanie Gauttier (Faculteit BMS) ontving deze felbegeerde en prestigieuze beurs. Samen met DCU (Dublin City University) start ze een project om het effect van mensverbeteringstechnologieën te evalueren wanneer deze op het werk worden ingezet en wat het resultaat hiervan is.

Het project is getiteld GLASNOST, als een afkorting voor 'reGuLAting Staff eNhancement in OrganiSaTions' (regulerende werknemersverbetering in organisaties). Het doel van het project GLASNOST is om het effect van mensverbeteringstechnologieën te onderzoeken wanneer deze op werknemers wordt ingezet en om de resultaten te evalueren. Het gebruik van mensverbeterende technologieën in organisaties kan inderdaad de toekomst van werk vormgeven; hoe iemand presteert op het werk, hoe iemand zich voelt op het werk en hoe men zich opstelt tegenover collega's en leidinggevenden. Het heeft invloed op het welzijn en de gezondheid van werknemers.

Ethische kwesties

Het project stimuleert dat ethische kwesties aan de orde worden gesteld over de implementatie van technologieën die gebruikt kunnen worden om de prestaties van individuele werknemers in organisaties te verbeteren. Eerst wordt bekeken hoe organisaties en belanghebbenden omgaan met ethiek en hoe zij verbeteringstechnologieën toepassen. Vervolgens wordt nagegaan welke rol ethiek speelt bij het vormgeven van de aanvaarding van, en de ervaring met deze technologieën door werknemers. Gebaseerd op deze elementen worden er samen met belanghebbenden richtlijnen opgesteld voor de toepassing van mensverbetering op de werkvloer en wordt er beleid uitgeschreven.

Meer informatie

Het project wordt uitgevoerd binnen de afdeling filosofie van de Universiteit van Twente en in samenwerking met de Business School van de Dublin City University (Ierland). Het project start medio maart 2018.

Janneke van den Elshout
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)