Zie Nieuws

Vijfde lichting University Innovation Fellows geïnstalleerd

De nieuwste lichting studenten van het University Innovation Fellows-programma is deze week geïnstalleerd. Anil Özen (student Creative Technology), Anja Dömer (International Business Administration) en Hiz Salim (Biomedical Engineering) vormen de vijfde groep van het UIF-programma aan de Universiteit Twente. Het komende jaar zullen zij zich buigen over ideeën om het innovatieve ondernemersklimaat op en rond de universiteit verder te versterken.


Plan van aanpak

Elke nieuwe lichting studenten stelt een plan van aanpak op, waarin ze aangeven op welke terreinen ze mogelijkheden tot vernieuwing zien. De nieuwe groep heeft haar plan rond drie speerpunten gebouwd:

  • het vergroten van de mogelijkheden om binnen het onderwijsprogramma eenvoudig en toegankelijk andere disciplines te betrekken en daarin snel kennis te kunnen vergaren;
  • het vergroten van het aanbod aan trainingen en opleidingen voor zowel UT-studenten als studenten daar buiten.
  • meer aandacht voor innovatie en ondernemerschap in het reguliere programma.

In de komende periode zullen zij verder uitdiepen op welke wijze deze wensen en ideeën een plek kunnen krijgen. Daarin werken ze nauw samen met de universiteit, maar ook met bijvoorbeeld Novel-T, studieverenigingen en studententeams.

Kritische frisse blik

Rector Magnificus Thom Palstra over het initiatief: “Studenten kijken op een geheel eigen wijze naar hun studieomgeving, zijn kritisch en hebben sterke ideeën over hoe zij denken dat we de focus op innovatie en ondernemerschap binnen het onderwijs kunnen versterken. We trekken nauw samen op in hoe hun ideeën en gedachten voor een verbeterslag kunnen zorgen. Recent hebben we de University Innovation Fellows onderzoek hebben gedaan naar hoe we talent voor Twente behouden. Dat heeft waardevolle inzichten opgeleverd, niet alleen voor ons maar ook voor de partners waarmee we samenwerken.”

Over University Innovation Fellows

De Universiteit Twente neemt sinds 2016 deel aan UIF, een initiatief van Stanford University’s Hasso Plattner Institute of Design (d.school). Ze is daarmee de eerste Europese deelnemer aan het programma. Inmiddels zijn meerdere Europese universiteiten partner in het programma.

L.P.W. van der Velde (Laurens)
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)