Zie Nieuws

'Universiteiten, neem regie in innovatiebeleid' UT-rector bij top EU-Japan

Door het initiatief te nemen in nationale en Europese samenwerking op het gebied van onder meer nanotechnologie, heeft de Universiteit Twente krachtige netwerken kunnen opbouwen van geavanceerde onderzoeksfaciliteiten. Op die manier kunnen universiteiten een belangrijke regie-rol op zich nemen in het innovatiebeleid en internationale samenwerking, aldus Rector Magnificus Thom Palstra tijdens ‘Boosting Innovation’, een top van de EU en Japan in Kyoto.

Tijdens het EU-Japan Science Policy Forumbespraken hoge vertegenwoordigers van de Japanse regering en onderzoeksorganisaties zoals het Japan Science and Technology Agency (JST), innovatiestrategieën met onder meer collega's van de Europese Commissie en de European Research Council. Daarbij was ook een selecte afvaardiging aanwezig van universiteiten en onderzoeksinstituten: UT-rector wees er op de rol die universiteiten op zich kunnen nemen in ‘boosting innovation’ – het thema van het forum. Niet alleen schetste hij de rol van het MESA+ Instituut van de UT als voortrekker in landelijke programma’s op het gebied van nanotechnologie, zoals NanoLabNL en het delen van kostbare infrastructuur, intussen is dit met EuroNanoLab, ook op Europese schaal getild met 36 universitaire cleanrooms. Op hun beurt werken de labs ook graag samen met het Japanse NanotechPlatform.

Rector Thom Palstra (uiterst links) aan het woord, met rechts naast hem dhr Shoji Watanabe van het Japanse Ministerie van Economische Zaken.

Creativiteit en innovatie laten zich niet inperkenworden door landsgrenzen: wetenschap heeft daarmee een passend antwoord op de huidige trend van 'nationaal denken', aldus Palstra. Hij schetste hoe de impact van de UT begint met een sterk regionaal ecosysteem. Verschillende van deze innovatieknooppunten samen, in onder meer het European Consortium of Innovative Unniversities (ECIU), leveren een internationaal netwerk op dat krachtiger is dan de som van de afzonderlijke ecosystemen, aldus de Rector. Het Twentse voorbeeld werkte in Kyoto inspirerend voor vervolggesprekken over Europees-Japanse samenwerking.

Wiebe van der Veen
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)