Nieuws

Samenwerken voor digitale democratie

DesignLab en Rathenau Instituut slaan handen ineen  

DesignLab Universiteit Twente en het Rathenau Instituut uit Den Haag gaan samenwerken. Als aftrap van de samenwerking organiseren de nieuwe partners op 7 maart – vlak voor de gemeenteraadsverkiezingen – een evenement over digitale democratie.

Zowel DesignLab als het Rathenau Instituut begeeft zich op het snijvlak van wetenschap, technologie en samenleving. Een samenwerking vinden de twee een logische stap. Het eerste zichtbare resultaat is het evenement over digitale democratie.

Het Rathenau Instituut onderzoekt de gevolgen van digitalisering voor de maatschappij. Hierover publiceerde het bijvoorbeeld het rapport Online Meebeslissen. DesignLab biedt volgens het Rathenau Instituut een platform om het gesprek over digitale democratie nog breder te voeren.

Met haar ‘Science2Design4Society’-methode koppelt DesignLab uiteenlopende wetenschappelijke disciplines aan praktische oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. “Samenwerking met partners als het Rathenau Instituut zorgt dat we nog meer toegevoegde waarde bieden als verbindend creatief platform voor studenten, onderwijspersoneel, onderzoekers en (non-)profitorganisaties,” aldus Frank Kresin, Managing Director DesignLab.

Evenement
Het evenement op 7 maart in DesignLab gaat over digitale democratie, ook wel bekend onder de noemer ‘burgerparticipatie’. Onder anderen Ira van Keulen (Senior Onderzoeker Rathenau Instituut) en Peter-Paul Verbeek (hoogleraar Filosofie van Mens en Techniek, wetenschappelijk co-directeur DesignLab) leveren een bijdrage.

Via utwente.nl/designlab volgt in februari meer informatie over het programma en gratis registratie voor het evenement. De voertaal is – net als bij DesignLab – Engels.