Nieuws

Verhaal - Digitaal Narratieve technologie voor gezondheid en zorg

Mensen worden ouder, maar vaak met een of meerdere chronische lichamelijke of psychische ziektes. Prof. dr. Gerben Westerhof van de UT pleit daarom in zijn rede, die hij uitspreekt op 18 januari, voor een nieuwe visie in de gezondheidszorg, die juist de persoon en niet alleen diens ziekte centraal stelt.

Story Lab: onderzoek naar verhalen en technologie

Persoonsgerichte zorg houdt rekening met de waarden en wensen van patiënten in alle aspecten van het zorgproces. Die waarden en wensen worden uitgedrukt in verhalen die mensen vertellen om betekenis te geven aan hun eigen persoon en leven. In deze oratie gaat prof. dr. Gerben Westerhof in op de rol van digitale technologie bij het ontwerpen en onderzoeken van toepassingen in persoonsgerichte zorg. In het Story Lab heeft hij het onderzoek naar verhalen en technologie ondergebracht.

Digitale verhalen

Technologie wordt gebruikt om mensen te ondersteunen in het maken van verhalen die bijdragen aan hun gezondheid en welbevinden. Een voorbeeld hiervan is het Online Levensalbum waarin mensen met dementie persoonlijke herinneringen kunnen opslaan. Ze kunnen dit gebruiken om hun eigen identiteit te behouden, maar ook om verhalen over hun leven uit te wisselen met familie en zorgverleners. Een ander voorbeeld is de online interventie ‘Op Verhaal Komen’, waarin mensen van middelbare en oudere leeftijd met depressieve klachten hun levensverhaal herschrijven. Deze interventie draagt bij aan het verminderen van depressieve klachten en het versterken van welbevinden. 

Big Data analyseren

Omdat er steeds meer digitale verhalen beschikbaar komen, kan technologie ook gebruikt worden om de Big Data die dat oplevert te analyseren. We onderzoeken momenteel of computers kunnen leren om emoties te herkennen bij mensen met dementie aan de hand van de woorden die ze gebruiken in hun verhalen over hun persoonlijke verleden, maar ook aan de hand van de nonverbale manier waarop ze die verhalen vertellen. Ook maken we gebruik van computeralgoritmes om verhalen te onderzoeken die hulpverleners en cliënten uitwisselen in eHealth interventies zoals Op Verhaal Komen Online. Daarmee willen we meer inzicht krijgen in de motivatie van deelnemers en de werking van de interventie. 

Gebruik digitale technologie

Computers kunnen een belangrijke rol spelen in persoonsgerichte zorg. Als ze goed worden ingezet kunnen ze zowel patiënten als hulpverleners ondersteunen in de uitwisseling van persoonlijke verhalen. Het gebruik van digitale technologie stelt de verhouding tussen mens en technologie ook op scherp. Het stelt de vraag wat er bij de uitwisseling van verhalen essentieel is aan persoonlijk contact, zoals aandacht en begrip voor persoonlijke verhalen en reflectie op de betekenis daarvan. In het ontwerp van digitale technologie moet daarom ook het verhaal van de gebruikers betrokken worden. 

Meer informatie

Prof. dr. Gerben Westerhof spreekt op donderdag 18 januari om 16.00 uur zijn oratie uit in de Breedveld-zaal van gebouw de Waaier. Westerhof is werkzaam aan de UT, faculteit Behavioral, Management and Social Sciences. De rede Verhaal - Digitaal: Narratieve technologie voor gezondheid en zorg’ is opvraagbaar via m.vanhillegersberg@utwente.nl.

Martine van Hillegersberg
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)