Zie Nieuws

Natuurlijke buffers reduceren overstromingsrisico's

Niet alleen dijken, ook natuurlijke buffers, zoals moerassen en kwelders reduceren overstromingsrisico's. Tenzij je die buffers volbouwt, zoals in Houston. UT-onderzoekers nemen deel aan het programma 'Be Safe'.

Inwoners van kustgebieden krijgen te maken met steeds grotere wateroverlast bij extreem weer. Natuurlijke manieren van kustbescherming, via begroeide gebieden zoals moerassen en kwelders, kunnen de golven dempen nog voordat ze bij de dijken en het achterland aankomen. De UT-onderzoekers Pim Willemsen, Bas Borsje en Suzanne Hulscher doen, samen met collega's van de TU Delft en marien onderzoeksinstituut NIOZ, onderzoek naar deze natuurlijke vormen van kustbescherming, in het onderzoeksproject BE SAFE. In het project willen de onderzoekers meer te weten komen over de dynamiek van de natuurlijk gevormde gebieden. Het is een van de 'Building with nature'-projecten gefinancierd door de Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Wiebe van der Veen
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)