Nieuws

UT onderzoekt veerkracht kustgemeenschappen Tatiana Filatova ontvangt 1,5 miljoen voor onderzoek naar schade door klimaatverandering

UT-hoogleraar prof. dr. Tatiana Filatova ontvangt een ERC Starting Grant ter waarde van 1,5 miljoen euro. Ze zet deze persoonlijke onderzoeksbeurs in voor onderzoek naar schade door klimaatverandering en de manier waarop samenlevingen zich hier op aanpassen. In het bijzonder werkt ze nieuwe methodes om te onderzoeken hoe ze kennis over de wijze waarop individuen zich voorbereiden op overstromingen kan koppelen aan beleidsmodellen: een brug dus tussen de micro- en de macrowereld.

Schade door klimaatverandering wordt doorgaans uitgedrukt in geld. Dit is een handige en overzichtelijke manier, bijvoorbeeld omdat je er beleid op kunt baseren en de schade van verschillende natuurrampen mee kunt vergelijken. Maar er kleven nogal wat nadelen aan deze benadering, vertelt prof. dr. Tatiana Filatova, hoogleraar Economic Modelling for Resilient Societies aan de Universiteit Twente. “Een miljoen euro schade door overstroming heeft in een rijk land een compleet andere impact dan in een armer land. En schade uitgedrukt in euro’s of dollars zegt niets over de sociaal economische veerkracht van die samenleving, de manier waarop die zich aanpast na de ramp of welke groepen in een samenleving aan de grootste risico’s zijn blootgesteld.” Daar komt bij dat de schatting van de schade een onzekerheidsmarge tot wel tweeduizend procent kan hebben. Filatova: “Veel belangrijke beleidsbeslissingen rondom het klimaat worden momenteel op zeer beperkte gronden gemaakt.”

Brug slaan

Van de andere kant is er zeer veel onderzoek gedaan naar en kennis opgedaan over de veerkracht van individuen: de manier waarop ze zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Deze gegevens zijn echter weer veel te detaillistisch om ze naar beleid om te zetten. De uitdaging die Filatova daarom aangaat is de brug slaan tussen de kennis over het handelen van individuen en die van de beleidsmodellen: een brug dus tussen de micro- en de macro-onderzoekstradities. Binnen het SCALAR project zal ze gebruik maken van nieuwe manieren van dataverzameling met mobiele apparaten, de nieuwste simulatietechnieken en innovatieve methodes om simulaties op microniveau te integreren in macromodellen.

In dit fundamentele onderzoekproject richt Filatova zich op aanpassing op klimaatverandering, maar de methodologische innovaties die het project moet opleveren, zijn een aanwinst voor de tal van onderzoeksdomeinen zoals economisch beleid, landgebruik, energietransitie en transport. 

Onderzoeksproject

Filatova ontvangt een persoonlijke beurs van 1,5 miljoen voor het SCALAR project dat een looptijd heeft van vijf jaar. Hiervoor kan ze twee promovendi, een postdoc-onderzoeker en een programmeur aanstellen. Binnen het project werkt ze samen met het Planbureau voor de Leefomgeving, de Universiteit van Oxford (VK), Fondazione Eni Enrico Mattei FEEM (Italië), Basque Centre for Climate Change BC3 (Spanje), Steven Institute of Technology VS) en de Shanghai Normal University (China).

Joost Bruysters
Persvoorlichter (aanwezig ma-do)