Nieuws

Geen koudwatervrees bij derde oratie over 100% zuiver water UT-hoogleraar Walter van der Meer is terug op de Campus

UT-hoogleraar Walter van der Meer is terug op de Campus en houdt zijn derde oratie.

Eerder hield hij een oratie aan de UT in 2008 en een in Delft in 2013. Zijn onderzoek naar 100% zuiver water is technisch (nu al) mogelijk door de inzet van reverse osmose-membranen. “Uit welke bron dan ook: zoet, zout, zilt, grond, oppervlakte, riool, we kunnen alles filteren en alleen de watermoleculen worden doorgelaten.” Van der Meer spreekt op 15 juni 2017 zijn rede uit.

“Ik ben terug aan de UT, omdat in Twente een groot en professioneel membraan-cluster zit waar mijn onderzoek goed bijpast en door wordt versterkt; dat merkte ik meteen. Toen ik werd gevraagd een derde oratie te houden moest ik wel even glimlachen. Ik heb geen koudwatervrees meer. De drinkwatersector mag daarentegen qua vooruitgang best wel eens wat sneller in het diepe springen.”

Van der Meer doelt daarmee op de zeer behoudende drinkwatersector die niet snel innoveert of investeert. “Het gaat een beetje trager dan je zou willen. Maar ik wil graag voorop stellen dat Nederland over heel goed drinkwater beschikt. Het water voldoet aan de eisen van de overheid en aan de wensen van de klant.”

Toch vindt Van der Meer dat er gekeken moet worden naar de toekomst. “De membraantechnologie maakt het mogelijk om duurzaam drinkwater te realiseren met een 100% zuivere kwaliteit en de kosten blijven gering. In de toekomst (of eigenlijk nu al) kan overal in Nederland drinkwater beschikbaar zijn met exact dezelfde chemische samenstelling. Water dat vrij is van groeistoffen, deeltjes of organismen, bacteriën en virussen.”

Volstroomsmembraanzuivering

Deze zuivering van stoffen met de zogenaamde volstroomsmembraanzuivering werkt met een reverse osmose-membraan. Hierbij wordt water onder druk door een half doorlatend membraan geperst dat alleen de watermoleculen doorlaat en de opgeloste stoffen eruit filtert. Een reverse osmose-filter wordt vaak aangeduid als een RO-apparaat, waarbij RO staat voor Reverse Osmosis.

100% membraanfilters

“Het zou mooi zijn wanneer de huidige zuiveringsinstallaties zo snel mogelijk worden omgebouwd naar 100% membraanfilters. Deze vorm van zuiveren is goedkoper, want door het verlagen van de kalkafzetting gaan wasmachines, geisers en boilers langer mee en verbruiken ze minder energie. Zeker als je kijkt naar de hoge energiekosten voor de verwarming van water, schade door kalk of het verminderen van bijvoorbeeld een legionellabesmetting (Legionella groeit niet of nauwelijks in dit water). De drinkwaterbedrijven en de politiek spelen uiteraard een grote rol in dit verhaal. Hun visie en medewerking zijn van grote invloed op de drinkwatervoorziening, de ruimtelijke ordening, het milieu, de kosten en zelfs de gezondheid.”

Janneke van den Elshout
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)