Zie Nieuws

Onderzoek naar excellente docenten

Dubbeloratie Visscher en Mckenney: 18 mei

Practici, onderzoekers, en beleidsmakers erkennen het belang van excellente docenten. Hoe groot is de invloed van docenten op het leren van leerlingen? Hoe ontwikkelen hun kwaliteiten zich tijdens hun loopbaan? En hoe kunnen we het leren van docenten faciliteren? De oraties van Prof. dr. Susan McKenney en prof. Dr. Adrie Visscher gaan op donderdag 18 mei op deze vragen in. Beide hoogleraren zijn werkzaam binnen ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences van de Universiteit Twente.

McKenney geeft haar visie op het leren van docenten en benadrukt daarin de kerntaken die docenten uitvoeren, de expertise die daarvoor nodig is en de manier waarop het handelen in de praktijk als bron voor leren kan dienen. Ze staat vooral stil bij de rol die de infrastructuur kan spelen om de professionele groei van docenten te bevorderen. Zij pleit in haar betoog voor onderzoek en ontwikkelwerk om deze infrastructuur te verbeteren, en stelt dat hiervoor samenwerking met nabijgelegen vakgebieden nodig is.

Visscher brengt in kaart hoe groot de invloed van docenten is, hoe didactisch vaardig en effectief ze zijn als ze starten, naarmate hun loopbaan vordert, en tijdens de laatste fase jaar van hun carrière. Hij gaat in op de kenmerken van expertise-ontwikkeling in het algemeen en staat vervolgens stil bij de vraag hoe we docenten nog beter zouden kunnen ondersteunen bij de ontwikkeling van de kwaliteiten waar het huidige onderwijs om vraagt.

SUSAN MCKENNEY

Susan McKenney is hoogleraar ‘Docentprofessionalisering, Schoolontwikkeling en Onderwijstechnologie’ bij ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Faculteit Behavioural, Management & Social Sciences van de Universiteit Twente. Daarnaast is zij visiting professor aan de Universiteit van Pittsburgh. Haar onderzoek naar de toerusting van docenten zoekt antwoorden op vragen zoals: Hoe dragen ontwerpconversaties bij aan de ontwikkeling van de vakdidactische kennis van docenten? Hoe ontwerpen we educatief lesmateriaal voor docenten, dat tot betekenisvolle opbrengsten bij leerlingen leidt en ook met succes op grote schaal geïmplementeerd wordt? Hoe kan technologie docenten ondersteunen bij hun kerntaken? Ze bestudeert bovendien duurzame vormen van samenwerking tussen onderzoek en praktijk. Omdat ze graag bijdraagt aan het ontwikkelen van wetenschappelijke inzichten en tegelijkertijd werkt aan duurzame oplossingen voor praktijkproblemen kiest ze vaak, maar niet uitsluitend, voor ontwerpgericht onderzoek. Ontwerpgericht onderzoek is een genre van wetenschappelijk onderzoek waarbij op basis van een wetenschappelijke werkwijze twee doelen nagestreefd worden: (1) de oplossing van praktijkproblemen (2) het genereren van inzichten die ook voor anderen waardevol kunnen zijn.

ADRIE VISSCHER

Adrie Visscher is hoogleraar ‘Data-driven Docentprofessionalisering en Schoolontwikkeling’ bij ELAN, de vakgroep Docentontwikkeling van de Faculteit Behavioural, Management
& Social Sciences van de Universiteit Twente. Daarnaast is hij bijzonder hoogleraar ‘Opbrengstgericht werken’ aan de Rijksuniversiteit Groningen (Vakgroep Onderwijskunde). Zijn onderzoek richt zich vooral op de vraag hoe feedback en professionalisering docenten kunnen ondersteunen bij het verbeteren van de kwaliteit van hun lessen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld over feedback op basis van lesobservaties of de percepties van hun leerlingen. Omdat dergelijke feedback vaak het startpunt vormt voor kwaliteitsverbetering is onderzoek naar effectieve vormen van docentprofessionalisering eveneens een belangrijk thema in zijn onderzoek. Hij houdt zich daarbij onder andere bezig met de ontwikkeling en evaluatie van trajecten waarin docenten geschoold worden in differentiatie: het verzorgen van onderwijs-op-maat.

INFORMATIE

De dubbeloratie van Visscher en McKenney vindt plaats op donderdag 18 mei 2017 om 15.15 uur in de Prof.ir. M.P. Breedveld zaal van gebouw de Waaier op de campus van de Universiteit Twente. Voor meer informatie, interviewverzoeken of digitale versies van de intreeredes (vanaf 19 mei beschikbaar): ‘Een infrastructuur voor de professionele groei van docenten’ (McKenney) en ‘Gericht ontwikkelen van leerkrachtkwaliteiten’ (Visscher), kunt u contact opnemen met UT-persvoorlichter Martine van Hillegersberg (06 20432674).De oratie is een paar minuten voor aanvang te volgen via deze link.

Martine van Hillegersberg
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)