Nieuws

ECIU en UT partners in Europees project TEFCE

Het European Consortium of Innovative Universities (ECIU) en de Universiteit Twente gaan werken aan ‘community engagement’ van het hoger onderwijs, samen met partners in Europa. Dit project wordt gefinancierd vanuit het EU-programma Erasmus+, dat onderwijs, training, jeugd en sport ondersteunt.

Het gezamenlijke project heet ‘Towards a European framework for community engagement of higher education’ (TEFCE). De 13 partners, gecoördineerd vanuit Dresden, gaan zich richten op een toolbox voor betrokkenheid bij de maatschappij. Het project krijgt een subsidie van ongeveer 500.000 euro vanuit het Erasmus+ programma dat beleidshervormingen ondersteunt.

ECIU en UT

De gemeenschappelijke noemer van de 12 ECIU-universiteiten is: veel aandacht voor innovatie, creativiteit en maatschappelijke impact. Het nieuwe project past hier uitstekend in, aldus de President van ECIU, Victor van der Chijs: ‘ECIU bouwt voortdurend aan sterke internationale relaties op het gebied van innovatie en ondernemerschap. Tegelijkertijd hebben alle ECIU-partners sterke wortels in hun eigen regio, waarbij ze hun rol in de samenleving versterken en socio-economische ontwikkeling op een hoger plan tillen. Dit nieuwe project onderstreept nog eens de verantwoordelijkheid die we daarin willen nemen.” Van Der Chijs is ook collegevoorzitter van de Universiteit Twente.

Voor het TEFCE project maken ECIU en de UT deel uit van een consortium van 13 Europese organisaties, gecoördineerd door de Technische Universität Dresden. Alle projectpartners zijn geselecteerd op basis van hun ervaring met het creëren van maatschappelijke betrokkenheid. Ze delen de overtuiging dat deze impact nog versterkt kan worden.

ECIU brengt in het TFCE-project kennis en ervaring in, vanuit vergelijkbare projecten. Ook biedt ECIU een internationaal netwerk van meer dan 330.000 studenten en 50.000 medewerkers die werken aan het verspreiden en benutten van de resultaten in heel Europa. Het project gaat deel uitmaken van het ECIU Steering Committee Entrepreneurship and Societal Impact of Research (ESIR) en kan op die manier profiteren van de expertise binnen de instituten. De Universiteit Twente, een van de oprichters van ECIU, doet zelf ook mee als projectpartner en ‘pilot institution’, met veel ervaring in innovatie en impact in haar eigen regio Twente.

Maatschappelijke impact

Geheel in lijn met de visie van ECIU, richt het TEFCE project zich op een bijdrage aan sociale innovatie, door de maatschappelijke betrokkenheid van hoger onderwijsinstellingen te verbeteren. De ECIU-universiteiten bevinden zich in regio’s die van oudsher industrieel waren, maar waar deze ‘oude industrie’ heeft plaatsgemaakt voor kennis en kennisintensieve bedrijvigheid. Doordat ze aan de wieg stonden van de revitalisering van hun regio, hebben ze veel ervaring met het bouwen van communities.

Drempelverlagend

Het nieuwe project wil universiteiten aansporen om de banden met beleidsmakers, ondernemingen, lokale overheden en individuele burgers aan te halen. Studenten van de betrokken universiteiten kunnen leren van deze innovatieve benadering, door deel te nemen aan projecten en samen te werken met externe stakeholders. Het versterkt ook hun ondernemerschap. Het project verlaagt daarnaast de drempel voor lager opgeleide mensen, om connecties te leggen met de universiteit.

De partners willen sociale innovatie stimuleren vanuit de driehoek educatie, research en innovatie. Uiteindelijk moet dit leiden tot een gereedschapskist met innovatieve manieren voor beleidsmakers en stakeholders, om community engagement te monitoren, meten en stimuleren.

Rol UT

De Universiteit Twente is partner in het TEFCE-consortium, via de deelname van Paul Benneworth, onderzoeker van het Centre for Higher Education Policy Studies (CHEPS), vooraanstaand UT-onderzoekscentrum op het gebied van hoger onderwijsbeleid. Benneworth neemt zitting in het Expert Team van het project en gaat een proposal for an innovative toolbox on community engagement schrijven, waarin bestaand onderzoek, beleid en praktijk samenkomen.

De projectbeheerder, Angelo Bloo-Heuven van de UT-faculteit BMS, zal zich ook gaan bezighouden met operationeel en financieel management, evaluatie en met de disseminatie van de projectresultaten. Daarnaast gaat de Universiteit Twente een leer-sessie organiseren met geslaagde voorbeelden van community engagement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met  Dr. Paul Benneworth (p.benneworth@utwente.nl).

Hanna Dinkelbach
Persvoorlichter (aanwezig ma-do)