Nieuws

UT onderzoek verkent positieve zorg bij lichamelijke aandoeningen

In Nederland hebben ruim acht miljoen mensen chronische lichamelijke aandoeningen. En dit aantal neemt gestaag toe.

In opdracht van ZonMw verrichtte de Universiteit Twente (vakgroep Psychologie, Gezondheid & Technologie) onderzoek. Prof. Bohlmeijer van de UT: “Het goed leven met chronische aandoeningen – zelfmanagement – is een belangrijke uitdaging voor veel mensen. We concluderen dat er voldoende wetenschappelijk kennis is over positieve bronnen van veerkracht en mentaal welzijn bij chronisch zieken. Deze worden nu onvoldoende benut in de zorg voor mensen met een chronische lichamelijke aandoening”.

ZonMw

In opdracht van ZonMw schreven prof.dr Ernst Bohlmeijer, dr. Christina Bode en dr. Hester Trompetter de kennissynthese ‘Positieve psychologie en zelfmanagement van chronisch lichamelijke aandoeningen’. ZonMw was daarbij vooral geïnteresseerd in nieuwe wetenschappelijke kaders die kunnen bijdragen aan het vergroten van de veerkracht en mentale gezondheid van mensen met chronische lichamelijke aandoeningen binnen de context van zelfmanagement. Bohlmeijer: “Veel mensen kunnen goed omgaan met een chronische aandoening, maar minstens 1 op de 5 mensen lukt dat zelf niet voldoende. Zij ontwikkelen ook ernstige psychische klachten die hun leven verder belemmeren. We kunnen meer doen om de veerkracht van chronisch zieken te versterken. De positieve psychologie biedt daarvoor wetenschappelijk bewezen vaardigheden zoals optimisme, dankbaarheid, compassie en positieve relaties”.

Meer positieve emoties

Het ervaren en goed hanteren van emoties speelt vaak een cruciale rol bij herstel en veerkracht. Het gaat daarbij niet alleen om negatieve emoties zoals verdriet of boosheid maar ook om positieve emoties. Bode, Trompetter en Bohlmeijer zijn ervan overtuigd dat positieve psychologie mensen met een chronische aandoening kan helpen om meer positieve emoties te ervaren. Er is veel onderzoek dat laat zien dat het ervaren van positieve emoties mensen meer controle geeft en creatiever maakt in het vinden van oplossingen. Dit kan met relatief eenvoudige oefeningen worden getraind zoals het vaker ‘stilstaan wat goed gaat op een dag’ of ‘het verbeelden van een gewenste toekomst’.

Congres positieve psychologie

Meer weten over positieve psychologie en de betekenis voor de (geestelijke) gezondheidszorg? Op 9 maart 2018 organiseert de Universiteit Twente het landelijk congres positieve psychologie. Op dit congres staat het thema positieve psychotherapie en coaching centraal.

Meer informatie

De Kennissynthese ‘Positieve psychologie en zelfmanagement van chronische lichamelijke aandoeningen is verschenen in twee uitgaven, namelijk: een korte en een uitgebreide versie. Voor een interview met de auteurs, zie deze link.

Martine van Hillegersberg
Persvoorlichter (aanwezig, ma, di, do)