Nieuws

Studenten op zoek naar nieuwe UT-master: High Tech Clothing DAS Design Day: meedenken over de toekomst van jouw universiteit

Ontwerp een nieuwe masteropleiding. Een waarmee de UT goede sier maakt, in de jacht op de internationale student. Met die opdracht gingen woensdagmiddag 19 april een kleine vijftig studenten aan de slag. Plaats van handeling: het Design Lab van de University of Twente. Organisator: de partij van De Ambitieuze Student (DAS). Opbrengst: het idee voor een nieuwe master 'High Tech Clothing' naar Twents Design.

I DE KWESTIE

Voordat de student-adviseurs van start gaan, schetst Rector Magnificus Ed Brinksma de kwestie. Research universities, waar wij er een van zijn, vormen steeds meer een internationaal netwerk; hun bachelor-master-structuur maakt uitwisseling van studenten niet alleen mogelijk, maar stimuleert het zelfs. En gezien die mobiliteit wereldwijd staat de UT voor de uitdaging: Hoe bouwen we aan innovatieve masterprogramma’s die toegevoegde waarde hebben voor ons profiel: sterk multidisciplinair, high tech, human touch, en ondernemend!

ii DE EXERCITIE

In groepjes van vijf maal acht kan de exercitie beginnen. Eerst die ideale nieuwe master in de grondverf zetten! Als naam en toenaam paraat zijn, inclusief vakinhoudelijke aspecten en baanperspectieven, worden de teams gehusseld voor feedback. Volgt een vierminuten-pitch, door jury en zaal dankbaar aangegrepen voor kritiek: “Mooi, die master van jullie. Alleen, wat is er academisch aan, internationaal wervend, multidisciplinair HTHT?"

Uitgedacht en doorgezaagd vinden de studenten het tegen zessen welletjes: de pizzageuren die het lab doorkruisen, worden iedereen te machtig. Pauze. Met voor de jury tijd voor beraad (naast de rector hebben zitting: Atilla Kerpisci, Directeur Marketing & Communicatie en – mede als leden van de Universiteitsraad - onderwijsconsultant Frank van den Berg en de studenten Joep Kiewiet en Pim de Vente).

iii DE CREATIE

In een kwartier is de jury terug. Eerste observatie: alle groepen dringen aan op versterking van de ondernemende en ondernemingsgezinde component in het onderwijs. Observatie twee: onder de algemene aanbevelingen springt één creatie eruit, het opmerkelijke pleidooi voor een master ... High Tech Clothing. Dat trekt de jury over de streep. Wie zich op de internationale onderwijsmarkt wil profileren immers, kan zich maar het beste onderscheiden met een concrete opleiding. High Tech Clothing naar Twentse snit voldoet daaraan. Heeft in Twente, met ooit z'n textielindustrie, historische wortels bovendien. Chapeau voor deze exercitie dus!

Voor Pim de Vente, behalve jurylid voorzitter, is 'DAS Design Day' geslaagd, nog voor hij begonnen is. Dat het gelukt is de brainstormsessie te beleggen, dient toch al een hoger doel: bruggen slaan tussen bestuur en studenten. En daarbij is dit master-ontwerp de creatie-van-de-dag. Binnen een maand of wat door de winnaars uit te werken en te pitchen in het CvB Decanen-overleg.