Zie Nieuws

Maarten IJzerman benoemd als pro-decaan Health and Biomedical Technology

Per 1 juni 2015 wordt Prof. M.J. IJzerman benoemd tot pro-decaan “Health and Biomedical Technology” binnen de Faculteit Technische Natuurwetenschappen. Deze benoeming volgt uit de strategische keuzes van de Universiteit Twente om de profilering van het medisch-technologische onderzoek te versterken en uit te bouwen.

In zijn nieuwe functie heeft IJzerman het cluster “Health and Biomedical Technology (HBT), waaronder de TNW-leerstoelen verbonden aan het instituut MIRA en de opleidingen Technische Geneeskunde en Biomedische Technologie, in zijn portefeuille. Hij zal daarbij ook de UT brede strategie op het terrein van ‘Health and Biomedical Technology’ helpen vormgeven, met daarbij bijzondere aandacht voor internationalisering en de nieuwe huisvestingsplannen voor het cluster Health. Het pro-decanaat is ingesteld binnen de faculteit TNW, en daarmee wordt IJzerman lid van het facultaire managementteam onder leiding van decaan Hans Hilgenkamp.

Naast zijn werkzaamheden als pro-decaan zal IJzerman tevens verbonden blijven aan de leerstoel Health Technology & Services Research binnen de Faculty Behavioural, Management and Social sciences en de opleiding Gezondheidswetenschappen.

Over Maarten IJzerman

Studeerde Biomedische Wetenschappen aan de Medische Faculteit van de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna hij begon met promotieonderzoek bij de leerstoel Biosignalen en Systemen (Faculteit EWI) in het Biomedisch Technologisch Instituut (voorganger van MIRA). Tijdens zijn onderzoek werkte aan de ontwikkeling van neurale prothesen voor mensen met een dwarslaesie. Na zijn promotie begon hij als onderzoek coördinator aan de Vrije Universiteit (Medische Faculteit) en als adjunct clinical professor (Case Western Reserve University, Cleveland OH, USA). In 2000 werd hij wetenschappelijk directeur van Roessingh Research and Development. In 2003 werd hij gedurende 2 jaar aangesteld binnen de Faculteit Technische Natuurwetenschappen (TNW) als lid van de curriculumcommissie Technische Geneeskunde. In 2005 werd hij benoemd als hoogleraar in de Faculteit EWI. Vanaf 2007 is hij werkzaam bij de Faculteit MB met de opdracht de opleiding Gezondheidswetenschappen en aanverwant onderzoek op te zetten met een sterk medisch-technisch profiel. Tussen 2013-2014 werd hij benoemd als interim wetenschappelijk directeur van het instituut MIRA.

Zijn grootste interesse gaat uit naar medisch technologisch onderzoek, in het bijzonder m.b.t. molecular diagnostics en personalized medicine. Vanuit dat perspectief is hij betrokken bij verschillende grote internationale samenwerkingsverbanden, zoals het Center for Personalized Cancer Treatment (CPCT), het Global Initiative for Translational Health Economics en de 100,000 genomes initiative (UK). Hij is internationaal zeer actief als lid van de Board of Directors van de International Society for Pharmacoeconomics, waar hij onlangs genomineerd werd als president-elect. 

Bertyl Lankhaar
Woordvoerder College van Bestuur