Nieuws

Mirjam Bult nieuwe vicevoorzitter College van Bestuur Universiteit Twente

De Raad van Toezicht heeft dr. Mirjam Bult per 1 oktober 2015 benoemd als nieuwe vicevoorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente. Zij volgt Kees van Ast op. Zijn benoemingstermijn als Collegelid eindigt per oktober dit jaar.

Mirjam Bult is alumna van de UT. Zij promoveerde in 2003 op het gebied van publiek-private samenwerking. Naast haar wetenschappelijke carrière heeft Mirjam Bult uitgebreide ervaring in het hoger onderwijs. In 2007 trad zij op als secretaris van de 3TU.Federatie en was daarbij verantwoordelijk voor strategieontwikkeling en coördinatie van de gezamenlijke activiteiten van de drie technische universiteiten in Nederland op het gebied van onderwijs, onderzoek en kennisvalorisatie. In 2012 maakte zij de overstap naar het bedrijfsleven. 

Momenteel is Bult als sectorleider onderwijs en onderzoek bij KPMG Management Consultants verantwoordelijk voor dienstverlening op het gebied van strategie ontwikkeling, organisatie-inrichting, optimalisatie van bedrijfsvoeringsprocessen, beslissingsondersteuning en financieel management binnen kennisinstellingen. Voor de Universiteit Twente trad Bult bijvoorbeeld op succesvolle wijze op als programmaregisseur onderwijsvernieuwingen, waarbij zij leiding gaf aan het ontwerp- en transitieproces van het nieuwe Twentse Onderwijsmodel. Bult maakt deel uit van het managementteam van KPMG Public Sector en is verder lid van de wetenschappelijke raad van PPS Netwerk NL en lid van de adviesraad van het expertisecentrum ‘Tech your Future.’ 

De Raad van Toezicht en het College van Bestuur van de UT zijn verheugd over de komst van Mirjam Bult. Voorzitter van de Raad van Toezicht, Anton Schaaf, over de benoeming: “Mirjam Bult heeft een brede ervaring in de sector, zowel met onderwijs en onderzoek, bedrijfsvoering, en met bestuurlijke processen. Zij is complementair ten opzichte van de andere Collegeleden. Dit maakt haar een sterk lid van het College van Bestuur.’  

Bult over haar benoeming: “Ik ben ontzettend vereerd en trots dat ik deze rol aan de Universiteit Twente mag gaan vervullen en zo bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van de onmiskenbare kracht en het potentieel van de UT”.

Foto: Rikkert Harink

Bertyl Lankhaar
Woordvoerder College van Bestuur