Zie Nieuws

Twee UT Onderzoeksprojecten gehonoreerd door NWO

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft twee UT onderzoeksprojecten gehonoreerd. Voor de projecten, beiden van de faculteit EWI, komt in totaal zo’n 440.000 euro beschikbaar. De onderzoeksprojecten zijn getiteld ‘Verification of Distributed Software en ‘Framework for Random Metric Spaces’.

Verificatie van gedistribueerde software
Het project ‘Verification of Distributed Software’ is aangevraagd door prof. Marieke Huisman. Gedistribueerde software zorgt ervoor dat verschillende computers tegelijkertijd berekeningen maken voor een gezamenlijk programma. Deze computers wisselen berichten met elkaar uit om het gezamenlijke programma tot een goed resultaat te brengen. Huisman: “Dit project is een uitbreiding van mijn huidige onderzoek naar verificatie van concurrent programma’s, waarbij meerdere berekeningen tegelijkertijd binnen één computer plaatsvinden. Redeneren over gedistribueerde software is extra uitdagend, want het uitwisselen van gegevens kost tijd, en berichten komen mogelijk in een andere volgorde aan dan ze verstuurd zijn. Ik onderzoek hoe je dan toch nog kunt laten zien dat het programma doet wat het moet doen.” Huisman: “Het is een grote blijk van waardering om geselecteerd te worden voor een TOP-subsidie, en ook een geweldige mogelijkheid om mijn onderzoeksgebied verder te verbreden.”

Framework for Random Metric Spaces
Dit project is aangevraagd door dr. Bodo Manthey. Het gaat over de analyse van heuristieken voor optimalisatieproblemen, zoals het berekenen van een optimale rondreis. Het doel is om te begrijpen waarom bestaande algoritmes in de praktijk werken. Manthey: “Vele optimalisatieproblemen zijn moeilijk. Dat betekent dat er vermoedelijk geen algoritme bestaat dat altijd een optimale oplossing berekent.” Op dit moment gebruikt men voor moeilijke optimalisatieproblemen heuristieken, die de optimale oplossing benaderen. Heuristieken zijn oplossingsstrategieën om optimale oplossingen van optimalisatieproblemen te benaderen, maar ze zijn niet altijd succesvol in het vinden van een goede benadering. In de praktijk werken heuristieken vaak goed, maar dit is theoretisch niet onderbouwd. Manthey: “We willen een brug slaan tussen praktijk en theorie. Het doel van ons onderzoek is wiskundige garanties te geven voor de performance van heuristieken. De bereikte inzichten zullen we vervolgens gebruiken om betere heuristieken te ontwikkelen. Ik ben erg dankbaar voor de TOP-subsidie, het biedt me de kans om mijn onderzoeksgebied te bevorderen.”

Prof. Marieke Huisman
Huisman is hoogleraar in de vakgroep FMT (Formal Methods and Tools), ze werkt aan de betrouwbaarheid en correctheid van concurrerende software. Daarnaast is ze programmamentor voor de master specialisatie MTV en het graduate school programma DeSC. Dit door NWO gehonoreerde onderzoeksproject valt binnen het onderzoeksinstituut CTIT.

Dr. Bodo Manthey
Manthey is assistent professor in de vakgroep DMMP (Discrete Mathematics and Mathematical Programming). Hij haalde in 2005 zijn PhD in informatica aan de University of Lübeck. Vervolgens werkte hij als postdoc aan de Yale University en Saarland University, tot hij in 2009 werd aangesteld als assistent professor aan de UT. Zijn onderzoeksproject valt binnen het onderzoeksinstituut CTIT.

TOP-subsidies
De UT-projecten werden ingewilligd naast veertien andere projecten van andere universiteiten. NWO Exacte Wetenschappen kent TOP-subsidies toe voor vernieuwend, grensverleggend en risicovol onderzoek dat niet aan een specifiek onderwerp is gebonden. De TOP-subsidies gaan naar 16 wetenschappers in de astronomie, informatica en wiskunde of een combinatie van deze disciplines. Zeven wetenschappers zijn senior onderzoekers met een bewezen track record, de overige negen zijn junior onderzoekers aan het begin van hun wetenschappelijke carrière. In totaal ontvangen de wetenschappers 6 miljoen euro.

Kim Hovestad
Persvoorlichter (aanwezig ma, di-ochtend, do)