Nieuws

Victorine van Schaickprijs naar Hanna Jochmann- Mannak

Tijdens het KNVI- congres op dinsdag 18 november in Nieuwegein zijn de winnaars van de Victorine van Schaickprijzen | KNVI 2014 bekend gemaakt en gehuldigd. Juryvoorzitter Frank Huysmans reikte de prijzen uit. De Victorine van Schaickprijzen zijn bedoeld als stimulans voor de innovatie van de informatieprofessie in brede zin. Publicaties, van proefschriften tot blogs, projecten, ideeën en concrete initiatieven kunnen voor de prijzen in aanmerking komen. De Victorine van Schaickprijs 2014 is toegekend aan dr. Hanna Jochmann- Mannak, gepromoveerd aan de Universiteit Twente en momenteel werkzaam als kind- computer interactie expert bij WizeNoze B.V. 

“Het proefschrift van Jochmann- Mannak getiteld Websites for children: Search strategies and interface design - Three studies on children’s search performance and evaluation biedt interessante inzichten over de wijze waarop informatieve online omgevingen het beste ontworpen en ingericht kunnen worden om het digitale zoekgedrag van kinderen te ondersteunen.” Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van het project 'De digitale jeugdbibliotheek' in opdracht van de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en het Sector Instituut Openbare Bibliotheken (SIOB). Er verscheen eerder een UT- persbericht met als titel: Kinderen online niet speels benaderen 

Over het Victorine van Schaickfonds
Het Victorine van Schaickfonds is in 1977 opgericht ter herinnering aan Victorine Florentine Henriëtte Eugenie van Schaick (1917-1976), die veel voor het informatievak betekend heeft. De stichting heeft als doel “het bevorderen van professionele publicaties op het gebied van het bibliotheekwezen, in de ruimste zin van het woord, door beoefenaren van het bibliotheek- en documentatievak en door hen die zich op dit vak voorbereiden”. Sinds 2005 werkt het Victorine van Schaick Fonds nauw samen met de KNVI (voorheen NVB).

Janneke van den Elshout
Persvoorlichter (aanwezig ma-vr)