Behavioral Risk Congres Het Grote Professorendebat

Thema: Innovatief toezicht & tools

Waarom is het toezicht soms te laat? Waarom ontvangen toezichthouders en leidinggevenden zo weinig signalen van de werkvloer? Komt het door de vrees en de macht van toezichthouders? Beschikken zij wel over het juiste inzicht en over de juiste, moderne tools? Wat doen zij – en wij, Risk & Compliance professionals en bestuurders- niet goed? Hoe kan het beter? 

Tijdens het Congres zullen de drie keynote sessies plaatsvinden, te weten die van Hans Henseler (Leiden University) , Maaike Lycklama à Nijeholt samen met Saskia de Bruijn (Kenniscentrum Innovatie, Hoogeschool Rotterdam) en Patrick de Neef (De Nederlandsche Bank). Zij zullen het thema “Innovatief Toezicht & Tools” gaan behandelen vanuit hun eigen verschillende achtergronden, te weten de Data Science, Soft Controls en Innovatie vanuit het toezicht zelf.

Bart van Oort en Sander van Gelderen zullen de resultaten van 20 jaar praktisch onderzoek toelichten als kennismanager Data Governance en Data Management en hij wordt daarbij ondersteund door Frans Demmers, de voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers. Als afsluiter van dit Lustrum Behavioral Risk Congres hebben we als primeur het Grote Professorendebat met maar liefst 5 professoren, te weten Leen Paape, Femke de Vries, Muel Kaptein, Petra de Weerd-Nederhof en Floor Rink.

Petra de Weerd-Nederhof, hoogleraar Organisate van Innovatie op de UT en een van de professoren in het professoren-debat over haar bijdrageIk verheug me op mijn deelname aan het professoren-debat. Het onderwerp innovatief toezicht ligt mij na aan het hart, en in mijn bijdrage zou ik om te beginnen de ‘f’ graag tussen haakjes plaatsen: innovatie(f) toezicht! Waarbij mijn eerste stelling er op gericht zal zijn dat innovatief toezicht in het licht van toezicht houden op innovatie nog weer hele andere zaken vereist van de interne en externe toezichthouders. Onzekerheid van toekomstscenario’s en inzetten van nieuwe technologiën legt hele andere accenten. Dit speelt in de duurzaamheidsfeer maar ook bij het inzetten van andere financieringproducten (bijvoorbeeld in de woningbouwsector waar ik zelf toezichhouder ben, en dit al jarenlang impact heeft. Het belang van veerkracht en bijsturen wordt groter/anders en oog en checks voor de organisatie van integriteit krijgt ook een nieuw perspectief. Daar hoop ik met de andere professoren graag over in debat te kunnen gaan!

Behavioral Risk Congres Het Grote Professorendebat
Registreer