toegang wenst tot metis ?

Als u geautoriseerd wenst te worden voor het gebruik van één van de modules van METIS of de Business Objects METIS-universes, dan kunt u dit als volgt realiseren:

METIS-invoermodule (Data-entry & Control):

De leerstoel geeft door aan de METIS-faculteitsbeheerder, welke autorisatie gewenst is. De faculteitsbeheerder stuurt een e-mail aan Lineke Roepers (METIS beheerder UT).

De METIS-faculteitsbeheerder vermeldt in deze mail:

- Om welke medewerker het gaat.

- Het medewerkernummer.

- Voor welk organisatiedeel (leerstoel) de autorisatie moet gelden (met organisatiecode).

- Welke rol de medewerker moet krijgen (doorgaans de ’secretaresse’-rol).

Personal METIS (Invoermodule voor de onderzoeksmedewerker):

De onderzoeksmedewerker vraagt een account aan via de METIS-faculteitsbeheerder. De METIS-faculteitsbeheerder stuurt een e-mail aan Lineke Roepers (METIS beheerder UT). De METIS-faculteitsbeheerder vermeldt in deze mail:

- Om welke medewerker(s) het gaat.

- Het medewerkernummer.

- Voor welk organisatiedeel (leerstoel) de autorisatie moet gelden (met organisatiecode) met de vermelding dat het om de Personal Module gaat.

Business Objects (Rapportage-applicatie voor o.a. METIS):

Met Business Objects kunnen uit de METIS-gegevens diverse rapportages worden samengesteld. Indien u al de beschikking heeft over Business Objects, maar toegang wenst tot de METIS-universes, dan kunt u hiervoor een verzoek indienen door middel van een e-mail aan Lineke Roepers (METIS beheerder UT).

Heeft u nog geen Business Objects op uw werkplek, dan kunt u zich richten tot uw werkplekbeheerder.