een wens heeft ?

Aan Metis wordt op verschillende plaatsen en niveau’s nadere invulling gegeven:

- Metis is een landelijk systeem.

- Op het centrale UT-niveau wordt de basis-inrichting van Metis voor de UT bepaald.

- Binnen de faculteiten wordt de inrichting van Metis nader gespecificeerd.

Wanneer er wensen zijn voor de verdere verbetering van Metis, dan:

- Kan dit soms binnen de faculteit worden gerealiseerd.

- Of soms alleen op het UT-niveau.

- Er zijn ook wensen die alleen in landelijk verband kunnen worden gerealiseerd.

Indien u concrete wensen heeft, dan wordt u verzocht deze in eerste instantie aan uw facultaire Metis-beheerder door te geven. Deze beheerder kan deze wens dan (eventueel) zelf realiseren of bespreken in de (universiteitsbrede) Metis-gebruikersraad. Binnen de Metis-gebruikersraad en de Metis-werkgroep wordt dan besloten of en hoe de wensen zullen worden vervuld. Indien de wens niet door de UT zelf kan worden vervuld, zal zij door de UT worden ingebracht in het landelijke Metis-overleg. Binnen dit overleg wordt dan besloten of en hoe de wensen zullen worden vervuld.