Gebruikersraad

De gebruikersraad bestaat uit vertegenwoordigers van:

- Faculteiten: de facultaire Metis-beheerders plus andere belangstellenden

- B&A (Functioneel applicatiebeheer): Lineke Roepers

- ICTS (Technisch applicatiebeheer): Floris Aanstoot

- S&C (Beleidsmatige vragen): Patrick Hoetink

- B&A (Repository): Maarten van Bentum

Binnen de gebruikersraad wordt gesproken over:

- De vulling van Metis – afstemming tussen faculteiten

- Vragen

- Wensen

- De vernieuwingen in Metis