MESA+ Universiteit Twente
Wetenschappers & GebruikersVoor wetenschappelijke bezoekers Industrie & EconomieMogelijkheden voor samenwerking Publiek & MediaAlles draait om nano Studenten & EducatieMeer over Nanotechnologie

Kennistransfer

Business Development Team

Voor de uitvoering van het kennistransferproces werkt MESA+ nauw samen met het business development team van de Universiteit Twente. Het business development team helpt bij het beschermen van de vinding, het ontwikkelen van een business case en de kennisoverdracht aan een bedrijf. Het team beschikt over de benodigde expertise om onderzoekers vanaf de eerste fase van kennisbescherming te ondersteunen. Dit gebeurt middels octrooiaanvragen, de overdracht van octrooien en eventueel middels ondersteuning bij het oprichten van een spin-off bedrijf. Contactpersoon voor MESA+ is Roy Kolkman (r.g.m.kolkman@utwente.nl).

Octrooiaanvraag

Voor het traject van een nieuw idee tot de ontwikkeling van een marktrijp product zijn vaak forse investeringen nodig. Om de mogelijke return op deze investeringen veilig te stellen, is het veelal noodzakelijk de nieuwe ideeën te beschermen middels een octrooi. Het business development team coördineert de octrooiaanvragen van de universiteit, onderzoekt of wordt voldaan aan de voorwaarden voor een octrooiaanvraag (nieuw, inventief) en beoordeelt de business case. Als het team overtuigd is van de noodzaak om een octrooi aan te vragen, dan wordt de octrooiaanvraag gefinancierd vanuit het octrooifonds van de Universiteit Twente. 

Overdracht octrooi

MESA+ draagt vervolgens actief bij aan de overdracht van het octrooi aan een spin-off bedrijf of een bestaande marktpartij. MESA+ streeft er naar de octrooien tegen marktconforme voorwaarden over te dragen voordat er gekozen moet worden in welke landen het octrooi daadwerkelijk aangevraagd dient te worden (binnen 30 maanden na indiening van de initiële octrooiaanvraag).
Indien het octrooi in de toekomst geld gaat opleveren, dan delen de uitvinders mee in de opbrengsten zoals is vastgelegd in de uitvoeringsregeling Octrooien van de Universiteit Twente