MESA+ Universiteit Twente
Wetenschappers & GebruikersVoor wetenschappelijke bezoekers Industrie & EconomieMogelijkheden voor samenwerking Publiek & MediaAlles draait om nano Studenten & EducatieMeer over Nanotechnologie

Links

NanonextNL NanoNextNL is een consortium van meer dan honderd bedrijven, universiteiten, kennisinstituten en universitaire medische centra, welke gericht is op onderzoek naar micro- en nanotechnologie. NanoLabNL NanoLabNL is een Nederlandse nationale faciliteit voor onderzoek naar nanotechnologie. Sinds 2004 biedt NanoLabNL op 4 locaties in Nederland faciliteiten en expertise aan universiteiten, onderzoeksinstellingen, start-ups en industrie. Nanofutures Nanofutures is een Europees initiatief voor duurzame ontwikkeling van nanotechnologieën. Nanotechnologie is de basis voor de volgende industriële revolutie. MinacNed De Microsystems and nanotechnology cluster, MinacNed, is een vereniging gericht om de Nederlandse economische activiteit op basis van microsystemen en nanotechnologie in Nederland te versterken. Mancef De Micro and Nanotechnology Commercialization Education Foundation (MANCEF) is een wereldwijde organisatie gericht op de commercialisering van kleine technologieën. Kennispark Twente Sinds december 2012 zijn de stichting Kennispark Twente en Innovatieplatform Twente gefuseerd. Onder de naam Kennispark Twente zet de nieuwe organisatie zich in voor innovatie en ondernemerschap in heel Twente. STW Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen. FOM De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. NWO NWO financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en instituten via meer dan honderd financieringsinstrumenten. KNAW De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. Rathenau Instituut - Nanodialoog Het Rathenau Instituut heeft een initiatief het leven in geroepen in het kader van de Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (2010). Sinds 2003 is het instituut intensief betrokken geweest bij discussies over nanotechnologie.