MESA+ University of Twente
Research Business & Innovation About MESA+ Storyline Education

Links


NanoNextNL NanoNextNL is a consortium of more than one hundred companies, universities, knowledge institutes and university medical centres, which is aimed at research into micro and nanotechnology. NanoLabNL NanoLabNL is a Dutch national facility for nanotechnology research. Since 2004 we have been offering the use of our facilities and expertise to universities, research institutes, start-ups and industry on 4 locations in the Netherlands. Nanofutures Nanofutures is an European initiative for sustainable development by Nanotechnologies. Nanotechnology is the basis for the next industrial revolution. MinacNed The Microsystems and nanotechnology cluster, shortly MinacNed, is an association aiming to strenghten the Dutch economic activity based on microsystems and nanotechnology in the Netherlands. Mancef The Micro and Nanotechnology Commercialization Education Foundation (MANCEF) is a global membership association focused on the commercialization of small technologies. Kennispark Twente Sinds december 2012 zijn de stichting Kennispark Twente en Innovatieplatform Twente gefuseerd. Onder de naam Kennispark Twente zet de nieuwe organisatie zich in voor innovatie en ondernemerschap in heel Twente. Samen sneller innoveren. STW Technologiestichting STW realiseert kennisoverdracht tussen technische wetenschappen en gebruikers. Dat doet zij door excellent technisch-wetenschappelijk onderzoek te financieren en op elk project onderzoekers en gebruikers bij elkaar te brengen. FOM De Stichting voor Fundamenteel Onderzoek der Materie (FOM) bevordert fundamenteel natuurkundig onderzoek in Nederland. Activiteiten van FOM komen het algemeen belang ten goede, in het bijzonder dat van het hoger onderwijs en het bedrijfsleven. NWO NWO financiert wetenschappelijk onderzoek aan Nederlandse universiteiten en instituten via meer dan honderd financierings-instrumenten. KNAW De Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) is in 1808 opgericht als adviesorgaan van de regering, een taak die zij ook nu nog vervult. Rathenau Instituut - Nanodialoog Het Rathenau Instituut heeft een initiatief het leven in geroepen in het kader van de Maatschappelijke Dialoog Nanotechnologie (2010). Sinds 2003 is het instituut intensief betrokken geweest bij de discussies over nanotechnologie.