Landelijke organisaties

Op nationaal niveau zijn er verschillende organisaties actief die de belangen van studenten en medewerkers behartigen.