Faculteitsraden

De faculteitsraad is een medezeggenschapsorgaan op decentraal niveau waarin zowel medewerkers als studenten vertegenwoordigd zijn. De raad kan gevraagd en ongevraagd advies uitbrengen aan de decaan over alle aangelegenheden die de faculteit of haar personeel of studenten raken.

Daarnaast heeft de faculteitsraad op basis van de wet recht tot instemming t.a.v. belangrijke onderwerpen, zoals het faculteitsreglement, facultair beleidsplan, en de onderwijs- en examenregeling (hierin zijn ook de onderwijsprogramma’s opgenomen).

http://www.utwente.nl/.system/dl/ic~AQIVMQcAQTejAas5CwB9dY0CBwHDygF_AYA6oX4

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQIzLgIAXxRWAtQ1CwD6qcQBBwGDygF_AQA6SzI

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQI5LgIAbxRWAts1CwDCef0BBwGDygF_AQA63PQ

FACULTEITSRAAD

BMS

 

FACULTEITSRAAD

CTW

 

FACULTEITSRAAD

EWI

 

 

 

 

 

Description: http://www.utwente.nl/wh-image/ic%7EAQLOLgIAlhFWAtc1CwBRkTEDBwGDygF_AQA6A48

 

Description: http://ppienschede.com/wp-content/uploads/2011/01/ITC.jpg

 

 

FACULTEITSRAAD

TNW

 

FACULTY COUNCIL

ITC