Huishoudelijk Reglement van de Universiteitsraad

Huishoudelijk Reglement van de Universiteitsraad

van de Universiteit Twente

De Universiteitsraad, gelet op de bepalingen in de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW), en artikel 10 van het Reglement Universiteitsraad UT 2001, heeft op 18 februari 2003 vastgesteld het Huishoudelijk Reglement voor de Universiteitsraad van de Universiteit Twente. Het reglement is met onmiddellijke ingang in werking getreden op

19 februari 2003.