Admission (in Dutch)

Toelating

Alle bachelors van de werktuigbouwkundeopleidingen in Twente, Delft en Eindhoven zijn toelaatbaar tot het masterprogramma Mechanical Engineering. Ook toelaatbaar zijn studenten van aanpalende universitaire opleidingen (bijvoorbeeld AT, IO, natuurkunde) die een minor/pre-master Werktuigbouwkunde hebben gedaan.

Bachelors van HBO-opleidingen werktuigbouwkunde en verwante opleidingen zijn toelaatbaar tot de masteropleiding ME onder de volgende voorwaarden:

-

Het pre-master programma van 30 EC binnen een jaar afsluiten.

-

Het pre-master programma loopt van september tot februari. (twee kwartielen)

Over alle uitzonderingen op deze voorwaarden beslist de examencommissie.

Voor studenten die nog aan het begin van hun HBO-opleiding staan is het belangrijk om te weten dat verschillende HBO-opleidingen hun beste studenten in staat stellen om het pre-master pakket als doorstroom minor te doorlopen.

De spreektaal in het pre-master programma is deels Nederlands en deels Engels. Dit is afhankelijk van de docent en van de aanwezigheid van internationale studenten die hetzelfde vak volgen. Vrijwel al het studiemateriaal is in het Engels.