MOBILITEIT - STAGE

De stage is een verplicht onderdeel van alle mastertracks van de opleiding werktuigbouwkunde. Volgens planning bevindt de stageperiode zich tussen de reguliere vakken en het afstuderen, dus aan het begin van het tweede jaar. In het oude Ir.-curriculum betekent dat dus het begin van het 5e jaar. Hoewel de student zelf een geschikte stageplek moet zoeken, leveren de medewerkers van het MobiliteitsCentrum (MC) ondersteuning aan het zoekproces.

Een van de doelstellingen van de opleiding is om alle studenten tijdens de studie een buitenlandse ervaring op te laten doen, bijvoorbeeld door middel van het uitvoeren van een stage in het buitenland. Studenten worden daarom aangemoedigd een buitenlandse stageplek te zoeken. Het wordt aangeraden om het zoeken en organiseren van een stageplaats ruim op tijd te beginnen; voor een binnenlandse stage wordt een half jaar en voor een buitenlandse stage wordt een heel jaar voor de gewenste startdatum geadviseerd.

SMS

Zodra de student op zoek gaat naar een stageplek is aanmelden bij het MC is verplicht! Dit gaat nu via het nieuwe Student Mobiliteit Systeem en dus niet meer via het oude papieren formulier dat nog als bijlage in de Stagehandleiding te vinden is. Niet alleen kan het MC op die manier bijhouden wat de wensen van de zoekende studenten zijn, maar het levert de student toegang op tot de TeleTop site ‘Doctoraal- en masterstage’ (119915).

TeleTop

De TeleTop site ‘Doctoraal- en masterstage’ (119915) wordt voor master studenten toegankelijk gemaakt alleen na aanmelding bij het MC. Deze site bevat meer en uitgebreide informatie over de stage, zoals tips voor het zoeken, zaken waar op gelet moet worden bij de voorbereiding, de uitvoering en de afhandeling van de stage, en allerlei voorbeelden van uitgevoerde stage opdrachten. Ook eventuele binnengekomen stage-opdrachten komen op deze site te staan.

De TeleTop site ‘CS Internationalisatie’ (119916) is toegankelijk voor zowel bachelor als master studenten; hiervoor kan de student zich via TeleTop zelf aangemelden. Deze site geeft verschillende mogelijkheden aan om een internationale component in het bachelor en/of master curriculum te stoppen.

Wat te doen

- Lees de Handleiding stage/bachelor eindopdracht, waarin allerlei nuttige informatie over de stage te vinden is. Deze handleiding is gemaakt met het oog op alle studenten van de UT. WB heeft hier en daar afwijkende instructies, die op de TeleTop site ‘Doctoraal- en masterstage’ aangegeven zijn.

- Meld je aan bij het Mobiliteitscentrum via het Student Mobiliteit Systeem. Je zult zowel een bevestigingsemail krijgen als toegang tot de TeleTop site ‘Doctoraal- en masterstage WB’.

- Maak een afspraak met de stagecoördinator om over (on)mogelijkheden met betrekking tot de stage te praten.

Stagecoördinator:

Mevr. Dr. Ir. D. van de Belt

Horstring W2.04

tel: 2457

MobiliteitsCentrum CTW:

Horstring Z2.20

Medewerker voor de opleiding WB:

Mevr. H. de Haas-Hendriks

Horstring Z2.20

tel: 3640

Aanwezig: maandag, dinsdag en donderdag van 09:00 – 12:00 hr, 13:00 – 14:00 hr