Overgang van IR- naar masteropl.

Sinds zomer 2004 bestaan de masteropleiding Mechanical Engineering en de afstudeerfase van de vijfjarige ingenieursopleiding Werktuigbouwkunde naast elkaar. Inhoudelijk verschillen de programma’s van beide opleidingen weinig.

Ook de diploma’s van beide opleidingen zijn gelijkwaardig: de master is gerechtigd de titel ingenieur (ir) te voeren en de ingenieur is ook Master of Science (MSc).

Vanaf 2006 worden studenten, die nog aan de afstudeerfase moeten beginnen, aangeraden zich over te schrijven naar de bachelor-masterstructuur. Dit kan gunstig zijn voor de student in verband met de tempo- en prestatiebeursregelingen.

Het volgen van enkele mastervakken door bachelorstudenten

Studenten die hun bachelorprogramma bijna hebben afgerond kunnen worden toegelaten tot het volgen van enkele mastervakken. De student dient dit aan te vragen bij de onderwijscoördinator van het bachelorprogramma op basis van een studieplan. Uit dit plan moet blijken dat de student de nadruk legt op afronding van de bachelor en alleen aan mastervakken deelneemt waarvoor de voorkennis toereikend is.

Tentamenresultaten van vakken die geen onderdeel uitmaken van een ingediend kunnen niet worden geadministreerd.