Studie programma premaster 2015

Studie programma Pre-master WB

Het pre-master programma begint in september en eindigt eind februari. Het is een voltijds studieprogramma van 30 EC met werkcolleges, hoorcolleges en opdrachten. In de onderwijscatalogus: https://osiris.utwente.nl/student/OnderwijsCatalogusKiesCursus.do kun je per vak de beschrijving ervan opzoeken.

First quartile (sept-nov) 15 EC

Second quartile (nov-februari) 15 EC

Calculus A (191512001) 4 EC

Calculus B (191512021) 3 EC

Lineaire Algebra A (191512061) 3 EC

Solid Mechanics 2,5 EC

Academic Research Skills (201400220)

3 EC 4,5 EC

System analysis (201400377) 4 EC

Eng. Thermodynamics (201400035) 3 EC

Matlab

1 EC 2EC

Als je deze vakken binnen drie kwartielen met een voldoende hebt afgesloten en in het bezit bent van je HBOdiploma kun je aan de master beginnen.*De master bevat 120EC, je vakkenpakket stel je zelf samen in overleg met de track coördinator van de richting die je gekozen hebt. Zie voor meer informatie hierover: http://www.utwente.nl/me/master_programme/ Je krijgt vrijstelling voor de stage in de master. In plaats daarvan moet je nog de volgende deficiëntie vakken volgen in het derde en vierde kwartiel:

Third quartile (febr-april)

Fourth quartile (april-juli)

Intr. Finite elements method (201400311) 3,5 EC

System and control (201400379) 3,5 EC

Heat transfer (201400022) 3,5 EC

Dynamics (201400378) 4 EC

Fluid mechanics (201400025) 3,5 EC

 

Naast deze verplichte deficiëntie vakken kun je nog één of twee mastervakken van jouw keuze volgen.

HBO studenten kunnen ook de eerste twee kwartielen doen als minor voor hun HBO opleiding (academische minor / doorstroomminor). Als dit succesvol is afgerond kunnen ze direct na het behalen van hun HBO diploma worden toegelaten tot de master. Ook zij moeten de ontbrekende schakelvakken uit kwartiel drie en vier nog doen.

Voor studenten met afwijkende vooropleidingen (andere universitaire opleiding of geen WB HBO) wordt het programma aangepast en/of uitgebreid.

*Studenten die er langer over doen en daar een gegronde reden voor hebben kunnen een verzoek indienen bij de examencommissie voor ontheffing. De examencommissie neemt individuele omstandigheden mee in haar besluit.