Books and other practical info

Books and other practical info voor premaster en DSMstudenten ME en SET 2014

Lees de informatie zorgvuldig. Als er vragen/onduidelijkheden zijn, dan kun je contact opnemen met:

Monique Duyvestijn

Onderwijsondersteuner IO-CiT-WB

m.j.b.duyvestijn@utwente.nl

Telnr. 053-4893456

Horstring Z 222

Introductie van de opleiding

De introductie voor (pre)masterstudenten vindt plaats in de laatste week van augustus: dinsdag t/m donderdag. De eerste 1,5 dag wordt een opleidingsprogramma aangeboden. De laatste 1,5 dag een algemeen programma. De intro is een heel belangrijke manier om kennis te maken met je medestudenten, met de opleiding en met de faciliteiten van de universiteit. De informatie uit het opleidingsdeel wordt niet opnieuw aangeboden. Als je niet aanwezig kunt zijn, moet je de info via de website of medestudenten verzamelen.

Meld je aan voor de intro via de website van de commissie: http://www.kick-in.nl/

Boeken

Bijgaand een overzicht van de boeken voor het eerste kwartiel. Je kunt de boeken zelf bestellen of via de studievereniging, Isaac Newton. Zij heeft meestal een korting bedongen. Je moet wel lid worden van de studie vereniging. https://www.studieboekencentrale.nl/boekenlijst/universiteit-twente-studievereniging-isaac-newton/ N.B. de boeken voor pre master ME en SET zijn gelijk.

Verplicht:

Calculus A en B: Thomas. New International Edition, ISBN 9781783991587

Lineaire Algebra: Lay, New Internation Edition, ISBN 9781292020556

Academische vaardigheden:

Practical Research: planning & design. (dit boek kun je kopen bij amazon.com)

P.D. Leedy & J.E. Ormond

10th edition

Pearson Prentice Hall

ISBN-13: 9781292021171

Aanbevolen:

(zie onderwijscatalogus 201400148 voor de vakken fluid mechanics en heattransfer die deel uitmaken van een hele module)

-

Fluid Mechanics 1: G. Hauke, "An Introduction to Fluid Mechanics and Transport Phenomena", ISBN: 978-1-4020-8536-9 (Print) ISBN: 978-1-4020-8537-6 (Online) R.Hagmeijer, "additional notes on Fluid Mechanics" (online, free available)

-

Heat transfer: "Heat and mass transfer: a practical approach", Y.A. Cengel, McGraw-Hill, 4e editie,

Dictaten

Bij sommige vakken worden dictaten/readers gebruikt. Deze kunnen in de eerste collegeweek worden aangeschaft via de Unionshop in de Bastille.

Osiris

De studentenadministratie vindt plaats in Osiris. Voor aanvang van het kwartiel moet je je in Osiris inschrijven voor alle vakken die je gaat volgen. Je bent dan ook automatisch voor de tentamens en blackboard aangemeld. Aanmelden kan als je een account + wachtwoord hebt en je inschrijving is afgerond. Zie voor meer info http://www.utwente.nl/onderwijssystemen/onderwijssystemen/osiris/

Blackboard

De Universiteit Twente maakt gebruikt van de elektronische leeromgeving Blackboard. Blackboard gebruiken we om informatie over het vak en de tentamens te communiceren. Als je je in Osiris aanmeldt voor de vakken, ben je automatisch ook in Blackboard ingeschreven. Zie voor meer info https://blackboard.utwente.nl

Rooster + programma + regels

Meer info over het rooster, het programma en de regels is te vinden via http://www.utwente.nl/me/ en http://www.utwente.nl/set/. Tijdens de introductie (zie boven) zullen de belangrijkste zaken de revue passeren.