Worden tentamencijfers opgestuurd ?

WB-studenten ontvangen in principe géén cijferbriefjes van WB-vakken, deze worden uitsluitend via het Internet op TOST (Tentamen Opvraag Systeem Twente) bekend gemaakt.

Tevens ontvang je periodiek een studievoortgangsoverzicht per e-mail. Enkele andere opleidingen (waaronder met name TW) geven nog wel aparte tentamenbriefjes af, de TW-vakken worden meestal groepsgewijs nagekeken waarna de cijferbriefjes direct ook groepsgewijs worden verstuurd. Echter pas nadat alle tentamencijfers bekend zijn, gaat er een totaalcijferlijst naar je BOZ. Daarna voeren wij de cijfers zo snel mogelijk in. Door deze werkwijze komt het voor dat sommige studenten de cijfers eerder (via het toegezonden tentamenbriefje) weten dan studenten uit bij voorbeeld een andere groep.

Het heeft geen zin om cijfers bij BOZ op te vragen, wij geven géén cijfers aan studenten door.