Kan een diploma opgestuurd worden ?

Een verzoek om per post het Bachelor-, Master- of Ingenieursdiploma toe te zenden kan niet gehonoreerd worden. Als het diploma tijdens de verzending verloren raakt, wordt er geen nieuw exemplaar afgegeven.

Indien je zelf niet in de gelegenheid bent om het diploma bij BOZ in ontvangst te nemen, kun je iemand machtigen het voor jou te doen. Ook kun je iemand per e-mail machtigen door ons tijdig op te geven (naam, adres) wie je diploma op komt halen. De genoemde persoon moet de schriftelijke machtiging en zijn of haar legitimatiebewijs kunnen tonen.

Denk er om dat je zelf het diploma dan nog wel even moet ondertekenen!

Het is verstandig om van tevoren een afspraak met ons te maken over het tijdstip waarop je (of je gemachtigde) wilt komen, zodat we dan zeker aanwezig kunnen zijn (053-4892480).