inschrijvingperiode_tentamens_voorbij_wat_dan

Inschrijving tentamens na sluiting van de inschrijfperiode.

Na sluiting van de inschrijfperiode kan BOZ studenten, die zich om welke reden dan ook, niet voor een tentamen hebben ingeschreven, niet aan de lijst van ingeschrevenen toevoegen. Verder heeft het ook geen zin dit aan de betreffende docent te verzoeken.

De inschrijving is er namelijk voor om te kunnen bepalen hoeveel studenten er per sluitingsdatum aan een tentamen mee willen doen. Op grond hiervan worden de tentamenplaatsen gereserveerd en tentamenopgaven gedrukt.

Aangezien niet altijd alle aangemelde studenten ook daadwerkelijk op het tentamen komen, is er soms ruimte voor enkele studenten die zich (om welke reden dan ook) niet hebben ingeschreven. Van deze plaatsen kan over het algemeen bij CTW-vakken gebruik gemaakt worden, echter als er meer niet ingeschreven deelnemers zijn dan het aantal ingeschrevenen dat niet op het tentamen is verschenen, worden alle 'niet ingeschrevenen' verzocht de zaal te verlaten en/of wordt hun gemaakte tentamen NIET nagekeken.