Omgaan met de pers

Inleiding

Contacten met de pers dragen bij aan de profilering van de Universiteit Twente in de media. Mediabelangstelling is essentieel. Publiciteit bevordert de naamsbekendheid en draagt bij aan het HTHT profiel en de reputatie van de UT. Het voorliggend document geeft richtlijnen bij de perscontacten van medewerkers van de Universiteit Twente. Het geeft inzicht in de taken en verantwoordelijkheden van de woordvoerder en de afdeling persrelaties van Marketing & Communicatie.

De media heeft veel aandacht voor het wetenschappelijke nieuws van de UT, de instituten en vakgroepen. Deze publiciteit brengt onderzoek onder de aandacht van potentiele financiers, geeft een goed beeld van de maatschappelijke relevantie (HTHT) van het onderzoek aan het algemeen publiek en aankomende studenten.

De experts van de UT worden steeds vaker geraadpleegd door journalisten maar ook nieuws over onderwijs, studentenprojecten en evenementen verschijnen veelvuldig in de krant, op TV/radio en op internet. Het is niet alleen een taak van de woordvoerder en persvoorlichters om een goed beeld van de UT in de media te scheppen. Iedereen kan hieraan zijn bijdrage leveren.

Woordvoering CvB

De woordvoerder van de Universiteit Twente spreekt namens het College van Bestuur over de bestuurlijke onderwerpen zoals de koers van de organisatie. Ook persvragen over gevoelige thema’s worden doorverwezen naar de woordvoerder. Bijvoorbeeld:

·

Reacties op Haags beleid en op regionale/lokale politieke en bestuurlijke ontwikkelingen

·

Situaties rondom benoemingen en vertrek top managementfuncties

·

Bezoldigingsvragen bestuurders

·

Rechterlijke procedures

·

Vermeende wetenschapsfraude

·

Calamiteiten en crisissituaties

U kunt journalisten in alle gevallen verwijzen naar de woordvoerder van de UT.

Experts aan het woord

Vragen over uw eigen onderzoek of een maatschappelijke ontwikkeling die daarbij aansluit kunt u natuurlijk zelf beantwoorden. U kunt in alle gevallen voor advies en begeleiding terecht bij de afdeling persrelaties van M&C.

Media zijn steeds meer op zoek naar de emotie die nieuws bij mensen teweeg brengt. Journalisten brengen graag iemand in beeld die met emotie over ervaringen vertelt. Houd er altijd rekening mee dat de citaten uit het gesprek met de journalist, onderdeel worden van een context die door de verslaggever wordt bepaald. Wees ervan bewust dat uw mening vaak niet gezien wordt als uw persoonlijke mening, maar als die van de universiteit.

Enkele tips:

Journalisten zijn er in alle soorten en maten. Wanneer een journalist belt hoeft u niet meteen te antwoorden. Het is belangrijk dat u weet met wie u spreekt en wat het doel is van de journalist. De volgende vragen kunnen hierbij helpen:

·

Voor welk medium belt de journalist?

·

Wat is de doelgroep van het medium (RTL Boulevard of De Volkskrant)?

·

Waar gaat het interview over (wat is het doel)?

·

Wat is de aanleiding voor het interview?

·

Wie worden nog meer geïnterviewd?

·

Wat is de deadline?

·

Wat is de vorm van de publiciteit (artikel, radio/tv) en in geval van radio/tv is het live?

Wanneer u de antwoorden op deze vragen hebt spreekt u met de journalist af of en wanneer u terugbelt. U helpt de journalist met zijn verhaal en kunt zelf (in overleg en rekening houdend met de deadline) de agenda bepalen. U heeft zo voldoende tijd voor een goede voorbereiding en kunt uw eigen kansen en mogelijkheden bepalen.

Het interview

Belangrijkste uitgangspunt bij het geven van een interview is úw verhaal en hoe u dat het beste kunt presenteren. Wanneer u zich focust op de kern van uw verhaal is de kans groot dat de journalist dat ook doet. Wanneer u hem breder informeert geeft u de journalist meer vrijheid. In dat geval kan hij kiezen voor een andere focus waardoor uw verhaal minder sterk wordt. Enkele tips voor de voorbereiding:

·

Bedenk wat u wilt bereiken met uw verhaal

·

Houd rekening met de doelgroep van het medium (krant/blad/radio/tv publiek)

·

Schrijf (maximaal) 3 korte kernboodschappen op die voor u belangrijk zijn

Wanneer een journalist tijdens het onderwerp vragen stelt die naar uw mening niet relevant zijn, probeert dan de regie terug te pakken door informatie te geven die naar uw mening wel belangrijk is.

Het interview is pas afgelopen wanneer u afscheid heeft genomen van de journalist. Een laatste opmerking die u in de afronding van het contact terloops maakt kan aanleiding zijn voor een mooie kop boven het artikel.

·

Geef nooit informatie onder embargo!

·

Maak, het liefst vooraf, afspraken over het vervolg traject. Spreek af dat u het artikel voor publicatie wilt inzien om feitelijke onjuistheden te controleren.

·

Maak een duidelijke afspraak over de deadline van uw reactie.

U heeft geen invloed op de invalshoek van het verhaal en de toon van het interview. De journalist heeft geen of weinig invloed op de kop boven het artikel. Dit wordt altijd door de eindredactie verzorgd.

Actief de pers benaderen

Persberichten

De afdeling persrelaties van M&C schrijft persberichten en artikelen over het onderwijs en onderzoek van de UT, instituten, opleidingen en diensten. Zij onderzoeken met de betrokkenen naar de beste invalshoek, de nieuwswaarde en adviseren over de communicatiestrategie. Op basis hiervan wordt de media zowel passief (sturen persbericht en plaatsen online) als actief ( social media en nabellen relevante media) benaderd.

Voordat een persbericht wordt uitgestuurd, wordt afgesproken wie welke vragen van de pers beantwoordt. Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de aanwezige expertise, maar ook naar de (telefonische) bereikbaarheid. Over het algemeen geldt dat afdeling Persrelaties van M&C de eerste contactpersoon is voor de pers. Hij of zij zal de eerste vragen beantwoorden en informatie zoals artikelen, digitale (samenvattingen van) proefschriften en beeldmateriaal versturen. Inhoudelijke vragen over onderzoek worden doorgestuurd naar de expert.

Begeleiding en training

De afdeling persrelaties organiseert en begeleidt de interviews waar dat nodig is. De afdeling geeft advies en tips aan de medewerkers en maakt de afspraken over het inzien en inhoudelijk controleren van artikelen. Ook voor mediatrainingen kunt u bij de afdeling terecht.

Persconferenties en briefings

De afdeling persrelaties organiseert regelmatig contactmomenten voor de pers waarbij journalisten worden uitgenodigd zich te verdiepen in de verschillende thema’s van de UT. Recent is er een persdag georganiseerd over e-Health en Psychologie in een HTHT context.

Actuele thema’s en ontwikkelingen

Heeft u een onderwerp waarover u graag met de pers wilt spreken? Bent u expert op een actueel thema of betrokken bij onderzoek waarvoor u persaandacht wilt? Neemt u dan contact op met de adviseurs en medewerkers van de afdeling persrelaties. Zij helpen u graag met genereren van publiciteit.

UT in de Media-prijs

Om te stimuleren dat het onderwijs en onderzoek van de UT vaker bij een breder publiek onder de aandacht komen, wordt vanaf 2012 jaarlijks de UT in de Media prijs uitgereikt. Via de dienst Lexis Nexis Publisher worden dagelijks tientallen landelijke en regionale kranten gescreend op artikelen waarin de Universiteit Twente genoemd wordt. De artikelen van de afgelopen 14 dagen staan ook op het intranet. Medewerkers en studenten van de UT kunnen de artikelen regelmatig automatisch per mail toegestuurd krijgen. Radio/TV, internet- en vak media worden niet door deze dienst opgepikt. We roepen dan ook iedereen op hun media-uitingen in te sturen via http://www.utwente.nl/mc/persrelaties/mediaprijs/

De afdeling Persrelaties houdt de (gewogen) publiciteitsresultaten van medewerkers en studenten bij.


Organisatie woordvoering en persrelaties

Woordvoerder

Drs. B.G. Lankhaar
053 489 2210 – 06 2002 7435
b.g.lankhaar@utwente.nl

Afdelingshoofd Persrelaties

Hinke Barry-Mulder
053 489 2807

h.barry-mulder@utwente.nl

De afdeling persrelaties is bereikbaar via het algemene mailadres persrelaties@utwente.nl en het telefonisch via het secretariaat 053 489 2122