Organisatie

Marketing

De afdeling Marketing is verantwoordelijk voor het vermarkten van het onderwijsaanbod van de Universiteit Twente, primair gericht op bachelor- en masterwerving en onderdelen van 3e fase onderwijs. Doel van de afdeling is het versterken van de instroom en de werving met een goede balans in kwaliteit en kwantiteit.  Kerntaken van de afdeling zijn: aanscherpen en realisatie wervingsbeleid, opstellen en uitvoering jaarplan en actieplannen voor de opleidingen, werving & voorlichting (evenementen, activiteiten, middelen), redactie, vormgeving & productie van (online) communicatiemiddelen, beheer en verdere ontwikkeling van crm-systeem, managementrapportages t.b.v. inzicht in conversie en rendementen, inzet en coördinatie van Studie Informatie Office en studententeams, advisering College van Bestuur en faculteiten over de inzet van marketing, werving en voorlichting.