Organisatie

INTERNE COMMUNICATIE

Interne communicatie (IC) speelt een essentiële rol in het functioneren van de UT als organisatie en het realiseren van de ambities als ‘instroom van studenten’ en een hogere zichtbaarheid en profilering van de UT’. Onder meer door met interne communicatie in te zetten op een hogere betrokkenheid van medewerkers. Daarbij zijn er drie gebieden die aandacht verdienen: spelers/medewerkers, de communicatiestructuur en de thema’s die op dit moment voor de UT actueel zijn en de inhoud van de communicatie bepalen. Binnen interne communicatie wordt de focus gelegd op de thema’s, zoals hieronder weergegeven:

afbeelding: thema's interne communicatie

In 2013 en daarna zet de afdeling IC in op een strategie waarbij er een belangrijke, actieve rol is weggelegd voor de medewerkers zelf (de ‘spelers’). De rol van M&C, in samenwerking met HR, is hen daarbij maximaal te ondersteunen en faciliteren.