Organisatie

Externe Communicatie

De afdeling Externe communicatie richt zich op vergroting van zichtbaarheid en profilering van de Universiteit Twente. Dit doen we door het structureel spotten en belichten van interessante onderzoekprestaties, kwaliteitsonderwijs en vormen van ondernemerschap met een sterke verbinding tussen ‘high tech’ en ‘human touch’.

Via de UT-homepagina, het relatiemagazine en evenementen, zoals de Innovatielezing en het open huis bouwen wij aan het imago bij verschillende relevante doelgroepen. Op Social media brengen wij doelgroepen met elkaar in verbinding rond UT-gerelateerde thema's. Naast informeren willen we vooral inspireren door verhalen te vertellen over ontwikkelingen waar de UT trots op is.

We investeren in de interne relaties met onderzoekers en medewerkers enerzijds en de relaties met pers anderzijds. De afdeling vormt vaak de ‘linking pin’ tussen UT-experts en de regionale, landelijke en internationale pers (print/radio/tv/online) .

Belangrijkste taken van de afdeling zijn: ontwikkeling van het externe communicatiebeleid; ontwikkelen en coördineren van het contentbeleid van de UT; advies en ondersteuning onderwijs en onderzoek voor wetenschapscommunicatie, publiciteit en mediarelaties; het schrijven/ redigeren en selectief distribueren van nieuwsberichten en artikelen; signaleren en actief communiceren over trends en thema’s; woordvoerders (onderzoekers en experts) trainen en begeleiden.

Klik hier voor een overzicht van de medewerkers binnen Externe Communicatie.