Organisation

ACCOUNTTEAMS

Het accountteam is verantwoordelijk voor de advisering en ondersteuning van (marketing)communicatietrajecten en -middelen van de faculteit. Dit doet het team grotendeels zelf of dit wordt door hen belegd binnen één van de afdelingen van de M&C. Het accountteam vervult een spilfunctie tussen faculteit en dienst. Enerzijds weet het team wat er speelt binnen de faculteit en kan hiermee de facultaire belangen goed behartigen. Anderzijds zorgt het team aansluiting bij doelgroepgerichte UT-strategieën voor versterking van het profiel van zowel UT als faculteit.

 

De accountteams van de afdeling Marketingcommunicatie bestaan uit:

 

-

Accountmanagers

De accountmanagers zijn communicatieadviseur voor 1 of 2 faculteiten. Ze zijn verantwoordelijk voor een goede afstemming en samenwerking tussen faculteit en dienst. In een facultair jaarplan marketing en communicatie wordt strategische communicatiekaders vertaald naar facultaire- en opleidingsactiviteiten. Samen met de accountmedewerker is de accountmanager verantwoordelijk voor de uitvoering van het plan.

 

 

 

-

Accountmedewerkers

De accountmedewerkers zijn communicatiemedewerker voor een specifieke faculteit. Als schakel tussen faculteit en dienst coördineren ze de communicatietrajecten van de faculteit. Ze voeren deze uit of beleggen ze bij één van de afdelingen van de concerndirectie. De accountmedewerker is het eerste aanspreekpunt voor de studentteams van de faculteit.