Fotobalk

Sinds enige tijd is het mogelijk om een eigen fotobalk te maken voor uw website. De templates zijn te vinden op http://www.utwente.nl/projecten/webhare/ . De fotobalken moeten wel aan een aantal eisen voldoen.

·

U mag geen eigen logo in de fotobalk plaatsen (tenzij dat in de huisstijl regels is beschreven, zie http://www.utwente.nl/huisstijl/doelgroep/gebruikers.doc/l)

·

Gebruik duidelijke foto’s en kleuren die het goed doen op de website, zoals bijvoorbeeld blauw en rood.

·

Regels betreft de huisstijl zijn te vinden op de huisstijl website van de UT.

·

Nieuwe fotobalken dienen te worden verzonden naar Andrea von Rotz (a.vonrotz@utwente.nl), zodat ze in de repository kunnen worden geplaatst. Daarbij wordt tevens gecheckt of de fotobalk(en) aan de eisen voldoen die gesteld worden zoals in de huisstijl wordt weergegeven.