Nieuwsbrief oktober 2007 (NL)

Geachte WebHare gebruiker,

Voor u ligt een nieuwsbrief over de functionaliteiten in WebHare. In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Nieuws

- Vernieuwde inlogprocedure WebHare per 16 oktober 2007

- Aangepaste homepagina UT Advies inhoud/structuur van uw website

- Uitleg gebruik van WebHare

- Redactiestatuut

- Huidge functionaliteiten

- RSS feed

- Rapporten

Nieuws

Vernieuwde inlogprocedure WebHare per 16 oktober 2007

Zoals eerder is aangekondigd kan voortaan alleen nog maar ingelogd worden met uw Medewerkersnummer of uw Studentennummer en het daarbij behorende wachtwoord. De invoering start op dinsdag 16 oktober.

Vanaf 16 oktober werkt het inloggen met de huidige login (meestal uw achternaam) niet meer. In plaats daarvan dient u het M- of S-nummer te gebruiken. Gedeelde accounts of algemene accounts worden opgeheven. Mocht u geen toegang hebben tot het systeem, dan kunt u dat kenbaar maken door het invullen van het M/S-nummer formulier: http://www.utwente.nl/projecten/webhare/mnummer.doc/

Binnenkort wordt u via een email bericht verder op de hoogte gebracht over de nieuwe inlogprocedure.

Aangepaste homepagina Universiteit Twente

De homepagina van de UT is per augustus 2007 aangepast. Het College van Bestuur heeft een brandingsonderzoek gestart waaruit onder meer moet blijken of identiteit en imago van de UT wel overeenkomen en welke aanpassingen in de wijze van interne en externe communicatie eventueel noodzakelijk zijn. De uitkomsten van het brandingsonderzoek zullen ook van invloed zijn op de organisatie en vormgeving van de UT-websites. De aanpassingen die nu alvast gemaakt zijn, kunt u vinden op de volgende pagina: http://www.utwente.nl/nieuws/2007/augustus/homepagina.doc/

Advies inhoud/structuur van uw website

Voor optimalisering van uw website kunt u advies inwinnen bij de afdeling Communicatie. Adviezen kunnen gegeven worden over het inrichten, vindbaarheid en inhoud van een site. Wilt u ook graag uw website aanpassen of advies ontvangen, neem dan contact op met Andrea von Rotz, tst. 3356, email: a.vonrotz@utwente.nl

Uitleg gebruik van WebHare

Elke gebruiker kan een uitleg van WebHare ontvangen. Standaard worden de handleidingen toegestuurd en een basis cursus/uitleg gegeven van ongeveer een uur. Dit gebeurt meestal op de werkplek van de gebruiker. Wanneer er meerdere personen belangstelling hebben, kan er uitaard ook plenair cursus/uitleg gegeven worden.

Naast de basisuitleg, kan er ook uitleg gegeven worden over diverse specifieke mogelijkheden in het systeem. Te denken valt aan het toepassen van nieuwsberichten op de site, aanmaken van fotoalbums, het toevoegen van alternatieve teksten etc.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de webredactie: webredactie@utwente.nl.

Redactiestatuut

De Universiteit Twente heeft een redactiestatuut voor de UT-website. Hierin vindt u algemene informatie over de doelstelling van de UT-website, de verantwoordelijkheden en taken.

Aandacht voor de huidige functionaliteiten:

RSS Feed

Het is mogelijk om meerdere RSS feeds aan te maken in uw website, waaraan u de nieuwsberichten van uw website kunt toevoegen. Door de ingebouwde flexibiliteit kunt u uw nieuws onderverdelen in meerdere RSS feeds zodat de bezoekers van uw website makkelijk op de hoogte kunnen worden gehouden van het nieuws dat voor hun relevant is. Indien u RSS feeds aanmaakt zullen deze op iedere pagina van uw website worden aangeboden.

Standaard staan de RSS feed functionaliteiten voor uw website uit. Indien u deze functionaliteiten wilt gebruiken, kunnen deze aangemaakt worden door de afdeling Communicatie.
Informatie over de RSS Feed is te vinden in de aangepaste handleiding op
www.utwente.nl/projecten/webhare/ onder hoofdstuk 7.

Rapporten

Een bestaande functionaliteit in Webhare is het automatisch genereren van Rapporten. De functionaliteit is te vinden via de site configuratie van elke site. Met deze informatie kan de site beter beheerd worden. Broken links, publicatiefouten en ernstige fouten worden via het Rapport opgespoord.

Bij grote websites duurt het enige tijd voordat het rapport gegenereerd is. Het is van belang om regelmatig rapporten te maken, zodat fouten snel aan het licht komen.

Statistieken

Afdeling Communicatie heeft een abonnement op Sitestat. Het bedrijf Nedstat genereert voor de Universiteit Twente de websitestatistieken op alle sites die in WebHare worden beheerd. Het bevat informatie over het aantal bezoekers, terugkerende bezoekers, meest opgevraagde pagina’s etc. Mocht u nog geen mail ontvangen met de rapportage van deze statistieken per website en bent u daar wel in geïnteresseerd dan kunt u dit aanvragen. Geef aan of u een wekelijkse of maandelijks email wilt ontvangen en om welke site het gaat, dit kunt u mailen naar Andrea von Rotz, email: a.vonrotz@utwente.nl

Reactie(s) op deze nieuwsbrief kunt u sturen naar Andrea von Rotz, Afdeling Communicatie