Nieuwsbrief november 2007 (NL)

Geachte WebHare gebruiker,

Voor u ligt de nieuwsbrief over de functionaliteiten in WebHare. In deze nieuwsbrief worden de volgende onderwerpen behandeld:

- Nieuws

- Archiveren site

- Manipuleren met tekst in Word-documenten

- Advies inhoud/structuur van uw website

- Uitleg gebruik van WebHare

- Accessibility regels

- Omgaan met foto’s

Nieuws

ICT-account

De overgang naar het inloggen met uw medewerkersnummer en/of studentennummer (m- en s-nummer) is voorspoedig verlopen. Door de omzetting naar het ICT account hebben we meer zicht gekregen in de hoeveelheid gebruikers vergeleken bij de situatie hiervoor. Een ruime verdubbeling van het aantal gebruikers was het gevolg van de omzetting. Het reactieformulier kan nog steeds ingevuld worden, te vinden op http://www.utwente.nl/webhare/

Archiveren Site

Van alle sites in het CMS-systeem wordt dagelijks een back-up gedraaid. Dit gebeurt door de dienst ICTS. U kunt zelf ook een ‘archief’ back-up maken. Dit kan van de hele site of op zelfs per map/folder van de site.

Via de knop “Bewerk” afbeelding van de knop "bewerk" in webhare kan er een “archief” afbeelding van de knop "archief" in webhare gemaakt worden. Wanneer er op “archief” wordt geklikt wordt er automatisch een tar.gz aangemaakt. Nadat er op toepassen is geklikt, wordt er een tar.gz van de website of folder in webhare geplaatst. Deze kan uiteraard gedownload worden naar de computer en opgeslagen worden op uw harde schijf. Wilt u een grote site zelf archiveren, denk eraan dat het een tijd kan duren en sla de tar.gz op uw computer op.

Manipuleren met tekst in Word-documenten

Stijlen, kolommen en inspringen

WebHare vertaalt Word-documenten naar HTML-bestanden. Iedere alinea in Word is gemarkeerd met een bepaalde stijl (Engels: Style). In dit opmaakprofiel staan allerlei eigenschappen van de alinea zoals regelafstanden, uitlijning, het lettertype etc. Deze instellingen kunt u vanuit WebHare voor iedere stijl overschrijven, zodat voor alle webpagina's dezelfde opmaakregels gelden, ongeacht hoe de afzonderlijke Word-documenten opgemaakt zijn.

Word kent vele manieren om een alinea in te laten springen. Een veelgebruikte manier is om één of meerdere tabs aan het begin van een alinea te gebruiken. Echter is deze manier niet geschikt voor een optimale conversie van Word-documenten door WebHare, omdat in HTML geen tabs mogelijk zijn.

Op de site staat een handleiding “Werken met Word”. Daarin zijn onder andere deze punten vermeld en hoe met Word om te gaan zodat het optimaal op de website wordt weergegeven. Zie voor meer informatie de handleiding: Werken met Word (pdf)

 

Advies inhoud/structuur van uw website

Voor optimalisering van uw website kunt u advies inwinnen bij de afdeling Communicatie. Adviezen kunnen gegeven worden over het inrichten, de vindbaarheid en inhoud van een site. Wilt u ook graag uw website aanpassen of advies ontvangen, neem dan contact op met Andrea von Rotz, tst. 3356, email: a.vonrotz@utwente.nl

Uitleg gebruik van WebHare

Elke gebruiker kan een uitleg van WebHare ontvangen. Standaard worden de handleidingen toegestuurd (zie http://www.utwente.nl/webhare/ ) en een basis cursus/uitleg gegeven van ongeveer een uur. Dit gebeurt meestal op de werkplek van de gebruiker. Wanneer er meerdere personen belangstelling hebben, kan er uitaard ook plenair een cursus/uitleg gegeven worden.

Naast de basisuitleg, kan er ook uitleg gegeven worden over diverse specifieke mogelijkheden in het systeem. Te denken valt aan het toepassen van nieuwsberichten op de site, aanmaken van fotoalbums, het toevoegen van alternatieve teksten etc.

Hiervoor kunt u contact opnemen met de webredactie: webredactie@utwente.nl.

Accessibility-regels

De UT vindt het belangrijk dat de UT aan de toegankelijkheidsregels voor websites voldoet, zodat ook bijvoorbeeld visueel gehandicapten in staat zijn onze website zonder extra moeite te bezoeken. Als uw website niet aan de toegankelijkheidsregels voor websites voldoet, kunt u dit onder andere zien aan documenten met een geel uitroepteken in een driehoek.

Lees meer over accesibility

Omgaan met foto’s

De map fotoalbum is speciaal bedoeld om foto’s optimaal via WeHare weer te geven. U kunt grote aantallen foto's in dit nieuwe type map plaatsen, waarna het systeem automatisch één of meerdere pagina's met miniaturen ('thumbnails') zal maken, met links naar de grotere versies van de foto's. Het is minder wenselijk om grote aantallen foto’s in hun oorspronkelijk formaat van 1 MB of meer in Webhare te plaatsen. Omzetten van foto’s naar een kleinere bestandsgrootte kunt u doen bijvoorbeeld met behulp van Irfanview.

Hoe dit moet, leest u hier.