Toelichting nieuwe website-templates

Sinds begin 2013 informeert de projectgroep website UT regelmatig in de medewerkersnieuwsbrief over de voortgang van het webproject. Op alle vernieuwde websites vind je een link met uitleg over het webproject. 

De planning van het gehele project:

Deelproject 1: Wervingssites (gereed in fases 2013/2014)

Eind 2013 zijn de eerste websites in de nieuwe stijl online gegaan. Het eerste deelproject bestond uit het vernieuwen van de wervingssites voor bachelor/master/professionals. Later in 2014 zijn ook de websites van de Twente Graduate School en de PDEng-opleidingen vernieuwd. Daarnaast is een groot aantal kleine websites en applicaties voor studenten gelanceerd gelanceerd, zoals een inschrijf/scan systeem voor Open Dagen, meeloopdagen en websites voor zeven verschillende landen voor de UT (Chinees, Arabisch, etc.).

Deelproject 2: Corporate UT-site (gereed juni 2015)

Tussen zomer 2014 en zomer 2015 is gewerkt aan de centrale website van de UT, www.utwente.nl, met name ook aan extra lagen content en websitestructuur. Speciale aandacht is hier gegeven aan de onderdelen campus en business, die nieuw zijn op de corporate website. Punt van aandacht was ook het nieuws- en eventsysteem en het daarbij horende archief met filtermogelijkheden. Ook de faculteiten zijn hierin meegenomen, omdat zij technisch onlosmakelijk aan de oude corporate website verbonden waren. Natuurlijk is alles meteen tweetalig doorgevoerd.

Deelproject 3: 500 websites voor vakgroepen, projecten, opleidingen etc

Vanaf de zomer 2015 werd gewerkt aan de 'minisites', de 500 los staande sites met eigen menu's van vakgroepen, projecten, diensten, etc. Na een aantal bijeenkomsten met gebruikers is de template inmiddels ontwikkeld en opgeleverd voor gebruik. 

--> Vanaf 1 september 2016: omzetting van alle oude witte websites

Voor de omzetting van alle oude witte websites zijn de website-beheerders gevraagd een contactpersoon per website door te geven. Daarna is een planning gemaakt. De planning voor de komende maanden zal t.z.t. naar alle contactpersonen gecommuniceerd worden. Prioritering hangt samen met 

  • hoe complex een website is
  • hoeveel de beheerder zelf wil uitvoeren
  • hoe belangrijk de website voor een extern publiek (buiten de UT) is