Foto's/Video's

Hier vind je enkele handreikingen over het plaatsen van foto’s en video’s op webhare-pagina’s.

copurightLet op: het is niet zonder meer toegestaan afbeeldingen van internet te gebruiken om op de UT sites te plaatsen. Op de meeste afbeeldingen die te vinden zijn via bijvoorbeeld Google Images berust copyright (ook als het er niet bij staat vermeld). De naam van de eigenaar te melden is niet voldoende, je dient altijd expliciete toestemming voor gebruik te hebben.