Aanvragen functioneel e-mailadres (zoals onlinemedia-mc@utwente.nl)

Een functioneel e-mailadres eindigt op @utwente.nl (geen @xx.utwente.nl). Verder is van belang dat:

·

eenheidsaanduidingen vóór het @-teken worden geplaatst;

·

deze eenheidsaanduidingen gescheiden zijn door een min-teken;

·

en van rechts naar links de eenheid binnen de eenheid gespecificeerd wordt
(bijvoorbeeld
secretariaat-dir-icts@utwente.nl of secretariaat-mesa@utwente.nl).

Voor meer informatie over het domeinnamenbeleid van de UT zie het namenbeleid.

Er zijn geen kosten verbonden aan een extra mailbox, of het doorsturen naar bestaande e-mailadressen.

Het e-mailadresPersoonlijke gegevens

Overig (optioneel)
(toets de volgende code in: 31087)

De vragen die zijn aangegeven met een * zijn verplicht.