LET OP, DIT IS EEN VOORBEELDBESTAND HOE JE MET INTERNER WORD-LINKS OP JE WEBSITE KUNT WERKEN.

Hieronder vind je veelgestelde vragen onderverdeeld in vier categorieën.

ORIËNTATIEFASE
1. Hoe kan ik meer informatie krijgen over de opleiding?
2. Kan er voorlichting worden gegeven over de opleiding bij mij op de school?
3. Ben ik met mijn vooropleiding wel toelaatbaar tot de master Psychologie?
4. Wat moet ik weten over het wiskundeniveau?
5. Hoeveel Engels heb ik nodig?
6. Kan ik ook een doorstroomminor volgen?
7. In welk semester kan ik het beste een doorstroomminor volgen?
KEUZE GEMAAKT, EN DAN?
8. Waar vind ik meer informatie over de vakken en een boekenlijst?
9. Krijg ik vrijstellingen en hoe vraag ik die aan?
10. Kan ik de opleiding in deeltijd volgen?
11. Hoe werkt de inschrijfprocedure?

12. Nog niet in bezit van een gewaarmerkte kopie van je diploma?
13. Hoe ontvang ik informatie over mijn eerste lesdag en organisatorische zaken?
DE OPLEIDING (PREMASTER EN MASTER)
14. Hoe lang duurt de pre-master (schakelprogramma)?
15. Hoe lang duurt de master?
16. Wat is de studielast van het programma?
17. Kan ik tijdens mijn HBO-opleiding al vakken volgen of een minor doen?
NA DE STUDIE OP DE UT
18. Ik wil later een GZ-opleiding volgen. Ben ik met deze master toelaatbaar voor een GZ-opleiding?
19. Kan ik de pre-master op de UT volgen en de master op een andere universiteit?

Oriëntatiefase

1. Hoe kan ik meer informatie krijgen over de opleiding?
Als je informatie wilt ontvangen en/of een dagje met een student mee wilt lopen, klik boven rechts in het menu op ‘Meer Informatie aanvragen’. Je kunt ook rechtsreeks een meeloopdag aanvragen als je op ‘Meeloopdag aanvragen’ klikt. Er zijn geen vaste dagen gepland voor de meeloopdagen. Je maakt een afspraak met een student wanneer het jou uitkomt. Links onder het kopje ‘Voorlichting’ (of rechts bij de agenda) vind je een overzicht van studiebeurzen, voorlichtingsdagen en andere mogelijkheden om met de opleiding in contact te komen.

2. Kan er voorlichting worden gegeven over de opleiding bij mij op de school?
Ja, als er meer mensen van je studie of school geïnteresseerd zijn, dan kunnen wij langs komen om jullie meer over de master Psychologie en de doorstroom vanuit het hbo te vertellen. Stuur een e-mail naar de studievoorlichter van de master Psychologie.

3. Ben ik met mijn vooropleiding wel toelaatbaar voor de master Psychologie?
Vanaf september 2010 worden alleen aanverwante opleidingen toegelaten tot de pre-master Psychologie. Voor meer informatie zie ‘Toelating / Aanmelding’ boven in het menu. Daar vind je de toelatingseisen per vooropleiding.

4. Wat moet ik weten over het wiskundeniveau?
Mocht je willen instromen met een hbo-propedeuse, hbo diploma of vwo diploma met wiskunde C, dan adviseren wij zeer dringend om een wiskundecursus te volgen. Deze vooropleidingen geven niet voldoende voorkennis op het gebied van wiskunde. Mocht je met deze vooropleidingen, zonder voldoende voorkennis op het gebied van wiskunde, willen instromen in de opleiding psychologie dan kan dit ernstige vertraging opleveren in je studievoortgang. Zie ook het kopje ‘Toelating / Aanmelding’.

5. Hoeveel Engels heb ik nodig?
De taal van het onderwijs (spreektaal, presentaties, tentamens) is in principe Nederlands, maar het is in een enkel geval mogelijk dat vakken geheel in het Engels worden gegeven door buitenlandse docenten (met name bij vakken van ‘Arbeid en Organisatie’. De vakliteratuur (boeken of wetenschappelijke artikelen) is bijna uitsluitend Engels, bij alle vakken.

6. Kan ik ook een doorstoomminor volgen?
Als je een vierjarige hbo/wo-opleiding volgt en later toelaatbaar bent tot de (pre)master, dan kun je ook een doorstoomminor van 30EC volgen. De vakken in de doorstoomminor zijn premastervakken, met het gevolg dat je premaster straks naar de overstap naar de UT 30EC korter is. Alle informatie over de doorstroomminor vind je onder het kopje ‘Studieprogramma’. Daar vind je een ‘Overzicht doorstroom hbo naar ut’ waarin je de nodige links kan vinden. In de pdf-handleiding onder het kopje ‘Studieprogramma’ vind je uitgebreide informatie over het programma en de aanmeldprocedure. Deze handleiding ontvang je ook als je informatie aanvraagt via deze website.

7. In welk semester kan ik het beste een doorstroomminor volgen?
Een doorstroomminor is een voltijd-minor van 30 EC, waarin je tijdens je wo/hbo-opleiding psychologievakken op de UT mag volgen. Dit zijn vakken uit het premasterprogramma. Belangrijk: Tussen het einde van de doorstroomminor en het voortzetten van de studie op de UT (de tweede helft van de premaster) moet een heel jaar liggen. Voorbeeld: Als je in het eerste semester van je vierde jaar de minor volgt, dan heb je 50% van de premaster al gehaald, namelijk het semester van september t/m januari. Van het ongeveer eenjarige premaster programma mis je dan nog het gedeelte van februari tot juli. Daarom zou je dan je studie in februari voort moeten zetten bij ons. Meestal ga je in augustus afstuderen en wil je je studie in september voortzetten. Dat kan dus niet, dan zou je twee keer het eerste semester uit de premaster volgen en de vakken uit het tweede semester niet kunnen doen. Dit staat in onze hbo-handleiding ook uitgelegd met een schema, zie http://master.utwente.nl/mps/Programma/handleiding.pdf.  We raden daarom aan de doorstroomminor in de tweede helft van het derde jaar te volgen, om dan na het afronden van het vierde jaar in september de rest van de premaster af te ronden

Keuze gemaakt, en dan?

8. Waar vind ik meer informatie over de vakken en een boekenlijst?
Deze informatie staat in de hbo-handleiding, het pdf-bestandje dat je ook boven in het menu ‘Studieprogramma’ kunt vinden. Daar vind je alle vakomschrijvingen met bijgehorende literatuur. Verder kun je vakken op deze website vaak aanklikken en wordt je dan automatisch doorgelinkt naar het vakinformatiesysteem van de UT (www.utwente.nl/vist). Let op: De gebruikte literatuur kan per jaar verschillen. Aan het begin van de zomervakantie worden de vakomschrijvingen/literatuur voor het daarop volgende collegejaar online gezet. Of je de boeken wel of niet zelf moet kopen voor studiebegin, dat staat in de informatie die je ongeveer een maand voor studiebegin van de studieadviseur ontvangt, samen met een uitnodiging voor een introductiedag.

9. Krijg ik vrijstellingen en hoe vraag ik die aan?
Alleen met een sterk aanverwante opleiding kun je vrijstellingen aanvragen. Dit doe je bij de inschrijving voor de opleiding door o.a. je vakomschrijvingen van een eerdere opleiding mee te sturen. De studieadviseur kan je hiermee verder helpen. Met de volgende opleidingen krijg je (waarschijnlijk) wel vrijstellingen voor een of meerdere vakken: HBO Psychologie, sociaal-wetenschappelijke en bedrijfs/bestuurskundige universitaire opleidingen. Standaard-vrijstellingen voor UT-studenten vind je onder ‘Toelating / Aanmelding’ en vervolgens ‘Vrijstellingen’.

10. Kan ik de opleiding in deeltijd volgen?
Ja, dat is mogelijk. Er is echter geen avond- of weekendonderwijs. Meer informatie vind je in het menu boven onder ‘Toelating / Aanmelding’ en vervolgens ‘Voltijd/Deeltijd’.

11. Hoe werkt de inschrijfprocedure?
Globale informatie hierover vind je links in het menu onder ‘Aanmelden’. Als je een HBO- of WO-opleiding reeds hebt afgerond, dan meld je je aan via het online-formulier (‘application form’) op deze website. Studenten die tijdens hun hbo-opleiding vakken volgen op de UT melden zich aan via het bijvakker-formulier. Uitgebreide informatie hierover vind je boven in het navigatiemenu onder ‘Toelating / Aanmelding’, en vervolgens ‘Inschrijven’. Let op: Je meldt je altijd aan voor de master, ook al weet je al dat je nog een premaster moet volgen.

12. Nog niet in bezit van een gewaarmerkte kopie van je diploma? Dan kun je eventueel ook een “verklaring van administratief slagen” aanvragen bij je huidige HBO / WO opleiding en opsturen naar CSA. Hiermee geeft jouw HBO / WO opleiding aan je nog in het lopende collegejaar je HBO / WO bachelor zult behalen.

13. Hoe ontvang ik informatie over mijn eerste lesdag en organisatorische zaken?
Als je op tijd aangemeld bent ontvang je ongeveer een maand voor studiebegin een uitnodiging voor een introductiedag. Dit is meestal de vrijdag voor studiebegin. Als je deze uitnodiging drie weken voor studiebegin nog niet hebt ontvangen, neem dan contact op met de studieadviseur.

De opleiding (premaster en master)

14. Hoe lang duurt de pre-master (schakelprogramma)?
De gehele premaster heeft een omvang van 65 EC en is binnen één jaar in voltijd af te ronden. Door bij de inschrijving de vakomschrijvingen van je vooropleiding in te leveren bij de studieadviseur kun je vrijstellingen aanvragen (zie ook vraag 9) voor reeds gevolgde vakken. Uitzondering: De specialisatie Geestelijke Gezondheidsbevordering is niet toegankelijk via de standaard-premaster. Hiervoor moet een aanvullend programma worden gevolgd, waardoor de pre-master maximaal twee in plaats van één jaar kan duren. Meer informatie over het aanvullend programma is nog niet beschikbaar.

15. Hoe lang duurt de master?
De master duurt één jaar (60 EC). Dit geldt voor de meeste niet-technische opleidingen in Nederland. De helft (30 EC) van de master bestaat uit vakken op het vakgebied van de gekozen afstudeerrichting. Je afstudeeropdracht, een wetenschappelijk onderzoek dat je individueel uitvoert, duurt eveneens 30 EC.

16. Wat is de studielast van het programma?
De studielast bij een voltijdse opleiding is 40 uur per week. In het premaster-jaar heb je gemiddeld op drie verschillende dagen college op de UT, de rest is gereserveerd voor zelfstudie en enkele opdrachten. In de master wordt geprobeerd, alle vakken van een specialisatie op dezelfde dag aan te bieden, zodat je maar een dag per week op de UT verwacht wordt. De overige tijd heb je nodig voor zelfstudie en afstuderen. Onder het kopje ‘Toelating / Aanmelding’ en vervolgens ‘Voltijd/Deeltijd' (boven in het menu) vind je meer informatie over de studielast en roosters.

17. Kan ik tijdens mijn hbo-opleiding al vakken volgen of een minor doen?
Ja, dat is mogelijk. Je kunt een doorstroomminor tijdens je hbo-opleiding volgen, bijvoorbeeld in de vorm van een minor, bij voorkeur in het tweede semester van het derde jaar. Meer informatie hierover vind je door te klikken op het kopje ‘Studiepogramma” en vervolgens ‘Pre-masterprogramma’ boven in de navigatie. Onder ‘Toelating / Aanmelding’, en vervolgens ‘Inschrijven’ vind je meer informatie over de speciale aanmelding voor studenten, die hun vooropleiding nog niet hebben afgerond.

Na de studie op de UT

18. Ik wil later een GZ-opleiding volgen. Ben ik met deze master toelaatbaar voor een GZ-opleiding?
Je voldoet alleen maar aan de formele toelatingseisen van de GZ-opleiding, als je de pre-master hebt gevolgd, de master Geestelijke Gezondheidsbevordering hebt afgerond en daarnaast nog een aanvullend vakkenpakket hebt gedaan. Let op: er zijn veel belangstellenden voor GZ-opleidingen en maar weinig plaatsen. Om een kans te maken op een GZ-opleidingsplaats heb je naast de master Geestelijke Gezondheidsbevordering veel praktijkervaring nodig.

19. Kan ik de pre-master op de UT volgen en de master op een andere universiteit?
Dit is niet mogelijk. Onze pre-master bereidt je voor op onze master en de daarbij aangesloten afstudeerrichtingen. Als je bij een andere opleiding in de master wilt instromen, vraag dan die opleiding wat de toelatingseisen zijn. Hierop kunnen wij geen antwoord geven.