Websites, social media, nieuwsbrieven, emailadressen

laptop

Antwoorden op de meeste vragen staan op onderstaande pagina’s. Kun je het antwoord niet vinden, neem dan contact op met het team Online Media van Marketing & Communicatie. Het centrale helpdesk-adres voor korte vragen is onlinemedia@utwente.nl, telefoonnummer 5665, Lync of de service desk in de Spiegel kamer 112 (M&C Servicedesk).

Zoek je de contactpersoon van een specifieke webpagina? Gebruik dan rechts onderaan de betreffende webpagina de link ‘neem contact op met auteur’. …

Op alfabet:
A-Z | ABC | DEF | GHI | JKL | MNO | PQRS | TUV | WXYZ

Op thema: